Länkstig

Avancerad fylogeni

Kurs
BIO404
Avancerad nivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11273
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill veta hur man kan använda sig av DNA som bygger upp våra gener och vår arvsmassa för att se hur nära olika organismer är besläktade och hur man kan bygga upp släktträd (fylogenier) kring detta.

Om utbildningen

Har du någonsin undrat vad som sker bakom kulisserna på Naturhistoriska museet? Vem som ordnar utställningarna och var de får all information från? Eller funderar du på hur man kan bestämma hur nära olika organismer är besläktade med varandra, eller varför det finns så många arter i somliga delar av världen (t ex i en tropisk regnskog eller i ett korallrev) men inte i andra?  

På den här kursen ligger fokus på DNA-molekyler och vilken information man kan få ut från dem. Hur kan de användas till att skilja arter åt? Hur skiljer de sig åt inom såväl som mellan arter? Hur läser man av en DNA-sekvens? Hur ändras DNA-sekvenser över tid (evolution)?

Kursens övergripande syfte är att lära deltagarna tolka gen- och artfylogenier vilka baseras på DNA-sekvenser, och den utgör en bra grund för yrken där information om biologisk mångfald analyseras, särskilt inom forskning.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

1BG393 Fundamental and molecular systematics (Uppsala universitet) inom programmet NABiS ? Masters in Biodiversity and Systematics, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 5/Engelska A.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av:

  • Föreläsningar som ges digitalt, antingen i realtid eller inspelade
  • Datorövningar med handledning som ger instruktioner steg för steg
  • Lärarledd handledning och on-line instruktion under arbetet med forskningsprojektet
  • Online diskussionsforum mellan studenter under ledning av lärare
  • Litteraturstudier som komplement till föreläsningar och datorövningar.

Betygsättningen baseras på uppgifter som lämnas in veckovis, samt ett mindre forskningsprojekt, till vilket data tillhandahålls, som redovisas i slutet av kursen. Kursen avslutas med tentamen.

Lokaler

Undervisningen sker på distans. Enbart tentamenstillfället i slutet på kursen kräver obligatorisk närvaro. Om du är antagen till Masterprogrammet i biodiversitet och systematik så kan du skriva tentamen vid ditt hemuniversitet, dvs vid ett av de nio nordiska universitet som ingår i nätverket som ger programmet (se www.nabismaster.org).