Göteborgs universitet
Bild
Barn lär genom lek
Foto: Alex Green

Lärande, kommunikation och IT

Forskningen inom lärande, kommunikation och IT kretsar kring frågor hur IT förändrar villkoren för– och skapar möjligheter till- lärande och kommunikation i olika sammanhang. Exempelvis skola, arbetsliv och fritid.

Avdelningens arbete är tvärvetenskapligt och involverar personer med bakgrund inom bland annat lingvistik, pedagogik, informatik, datavetenskap, tillämpad IT, och interaktionsdesign. Ett brett spektrum av forskningsobjekt används, likaså olika teoretiska perspektiv och metoder, samt att olika typer av designforskning och analytiska studier av empiriska förhållanden bedrivs.

Starka forskningsmiljöer

Forskarna är involverade i flera nationella och internationella forskningssamarbeten och nätverk, bland annat the International Society of the Learning Sciences (ISLS) och the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Avdelningen är också en aktiv part i två av Göteborgs universitets strategiska satsningar på starka forskningsmiljöer: Göteborgsgruppen och LETStudio. Det finns även ett nära samarbete med forskningsmiljön LINA vid Högskolan Väst.

Man med VR-glasögon
Foto: Ivan Samkov

Forskningsfinansiärer

Vår forskning har under de senaste åren attraherat finansiering från näringsliv och andra organisationer, samt bland andra

  • Vetenskapsrådet
  • Norska Forskningsrådet
  • FORTE
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • EU
  • Wallenbergstiftelserna
  • Familjen Kamprads Stiftelse
  • Vinnova
  • Trafikverket
  • Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Forskarutbildning

Avdelningen utgör navet för den del av forskarutbildningen inom tillämpad IT som inriktar sig mot utbildningsvetenskap, men också för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforsknings (CUL) tema: ”Utbildning, undervisning och lärande med inriktning mot Informationsteknologi”. Avdelningen är även del av de nationella forskarskolorna GRADE och UPGRADE.

Göteborg Knowledge Lab

Vi har även byggt upp Göteborg Knowledge Lab som är centrum för gruppens pedagogiska designinriktade utvecklingsarbete. Detta sker delvis i samverkan med skolor i regionen (något som vi eftersträvar att utöka), men i första hand med inriktning på utbildningsverksamheten vid universitetet.

För närvarande genomför vi, i samarbete med enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), flera projekt för att utveckla och stödja utbildningen vid Göteborgs universitet. Lärande, kommunikation och IT expanderar för att fortsatt kunna vara en viktig aktör inom forskning, utbildning och utveckling.