Göteborgs universitet
Bild
robot av typ pepper

Göteborg Knowledge Lab

Göteborg Knowledge Lab är ett centrum för pedagogiska och designinriktade utvecklingsarbeten, i huvudsak inom områdena lärande, kommunikation och informationsteknologi (IT).

Arbetet inom centrumet sker i första hand mot utbildningsverksamheten vid universitetet, och delvis i samarbete med skolor i Västra Götalandsregionen. Centrumet har också pågående samarbete med Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet. Förutom att arbeta med utvecklingsinriktade projekt är Knowledge Lab också en viktig resurs inom flera forskningsprojekt. Göteborg Knowledge Lab är placerat vid institutionen för tillämpad IT och har funnits sedan 2010.