Bild
doktorand bland böcker
Foto: Pixabay
Länkstig

Forskarskolan LIKED

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

LIKED – Forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld – är en nationell forskarskola och ett gemensamt samarbete mellan nio svenska lärosäten som vill bidra till ökad kunskap och förståelse för de utmaningar ett digitaliserat samhälle står inför.

I ett livslångt perspektiv är en effekt av digitaliseringen att vi behöver förstå vilka uppgifter som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter och vilka som ska utföras av människor, något som har betydelse för vad som ska undervisas i skolan, vilka verktyg eleverna ska introduceras för och få stöd till att behärska.

Ett genomgående tema inom forskarskolan är därför att skapa förståelse för de processer som dagens digitalisering skapar där inte bara elever utan medborgare i stort har behov av nya kompetenser för att hantera vardagen, kompetenser som skiljer sig från de i fördigitala tider.

Exempelvis blir internet alltmer inbäddat i vad som närmast kan beskrivas som en digital värld, och forskning om lärande, interaktion, och kunskap i en av internet medierad värld krävs alltmer. Därtill kommer användning av sociala medier som får betydelse för identitetsutveckling, digitalt medborgarskap och sociala relationer. Forskning kring dessa lärprocesser blir allt viktigare.

Fakta

  • En av utgångspunkterna för forskarskolan LIKED är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. De ämnesområden som finns representerade är ämnesdidaktik, didaktik, pedagogik, teknik och lärande, mediateknik, informatik, pedagogiskt arbete och tillämpad IT. De nio lärosätena samarbetar och ger kurser utifrån respektive expertis inom området.
  • GRADE Research i vilket forskarskolorna GRADE och UPGRADE ingår, har totalt 23 doktorander och tolv affilierade. LIKED blir ett tillskott till den redan befintliga miljön.