Bild
Länkstig

Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända

Kurs
SW1702
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22808
Ansökan öppnar 15 september 2022

Om utbildningen

Kursen SW1702 Behörighetsgivande kurs i svenska består av två terminer och sex delkurser. Kursen ger ökade färdigheter i att förstå, tala och skriva svenska genom övningar i hörförståelse, uttal och muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. De språkliga färdigheterna orienterar sig mot högskolestudier och/eller arbetsliv. Kursen behandlar även den svenska universitetsvärldens övergripande struktur och organisation inklusive studentserviceverksamhet. Samhällsorientering och skönlitteratur ingår i kursen.

Antagningsprovet ges av institutionen för svenska språket och som sökande blir man automatiskt anmäld till antagningsprovet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, undantaget ämnena svenska och engelska. Utöver den grundläggande behörigheten krävs godkänt resultat på antagningsprovet till kursen.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)