Bild
Länkstig

Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända

Kurs
SW1702
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22811
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger ökade färdigheter i att förstå, tala och skriva svenska genom övningar i hörförståelse, uttal och muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. SW1702 startar på B1/B2-nivå i svenska och efter avslutad kurs förväntas du uppnå C1-nivå enligt Europarådets självbedömningsskala. Godkänt resultat på SW1702 motsvarar gymnasiebetygen SV3/SVA3. Kursen ges som förutbildning och kan inte ingå i en examen på högskolenivå.

Om utbildningen

Kursen SW1702 Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända består av två terminer. Studierna bedrivs på heltid, och på plats på campus. Kursen förbereder för ett yrkesliv och högre studier i Sverige. Förutom språkliga studier med skriftlig och muntlig produktion ingår även samhällsorientering och skönlitteratur i kursen. Samhällsorientering behandlar svenskt samhällsliv och även studiet av samhällsvetenskapliga begrepp ingår. I skönlitteratur ingår läsning av noveller som speglar olika tider och samhällen samt studiet av litterära begrepp.

För att få godkänt på hela kursen krävs dels godkänt resultat på alla delkurser, dels godkänt resultat på det slutprov (motsvarande Tisus-testet) som ges vid institutionen.

Ansökan till kursen består av en ansökan via www.antagning.se + ett antagningsprov. När du ansöker behöver du ladda upp dina gymnasiebetyg tillsammans med din ansökan. Antagningsprovet ges av institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi och som sökande blir du automatiskt anmäld till antagningsprovet.

Kursen är fri från studieavgifter men studenter från länder utanför EU/EES, eller Schweiz kan behöva betala en anmälningsavgift till antagningen. Mer information om detta hittar du på antagningens webbsida.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, undantaget ämnena svenska och engelska. Utöver den grundläggande behörigheten krävs godkänt resultat på antagningsprovet till kursen.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)