Göteborgs universitet
Bild
Musikstudenter i ett klassrum
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Mer om kandidat musik komposition

Nästa gång du kan söka till programmet är december 2022 – januari 2023. Studiestart hösten 2023.

“Jag uppmuntrar dig som kompositionsstudent att utveckla en mycket personlig relation till musik och skapande, och att använda experimenterande som ett kraftfullt verktyg för att fördjupa och stärka denna relation.

I ditt komponerande fokuserar vi på att hitta en dynamisk relation mellan idéer och klingande resultat genom att testa och utveckla olika kompositionsmetoder. Vi strävar efter att finkalibrera precisionen i de musikaliska parametrar som intresserar dig. 

Genom att utforska det pågående konstnärliga fältet kan du relatera ditt skapande till en större kontext, och får möjlighet att reflektera kring hur din musik interagerar med denna miljö samt till ett samhälle i ständig förändring".

Malin Bång, lärare

Sirénfestival

Siren är en festival för nutida konstmusik som arrangeras av studenter vid kompositionsutbildningen. Programmet har en bred spännvidd med allt från solostycken till kammarmusik, improvisation, performance, elektronisk musik samt möten och samarbeten mellan olika konstformer. Merparten av verken är nya uruppföranden skrivna för festivalen.

Video (0:52)
Sirénfestival Trailer

Konserter

Video (2:20:20)
Kompositionsstudenterna möter Ensemble Dasein & Gageego