Bild
Studenter i komposition
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Sök till kandidat komposition

Denna information gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning komposition. Anmälningsprocessen för studiestart hösten 2024 har stängt och antagningsprocessen pågår. Nästa gång du kan söka är december 2024 – januari 2025.

Arbetsprover

Urvalet bland behöriga sökande görs utifrån insända arbetsprover. Skicka in arbetsprover till Högskolan för scen och musik enligt följande:

  • Minst tre (3) kompositioner / ljudkonstverk / installationer / framträdanden som är noterade och/eller inspelade och som är aktuella och representerar dig och din musik. Minst 1 av verken ska vara i noterad form. Maxgräns för ljudfiler är 60 MB, video 500 MB.
  • En text på en A4-sida som beskriver dina konstnärliga idéer samt varför du vill studera på kompositionsprogrammet.
  • Ett kortare CV som innehåller en beskrivning av dig och dina utbildningar och erfarenheter hittills.

Allt ska skickas in via SlideRoom, vårt system för hantering av arbetsprover. Du skapar själv ett nytt konto i SlideRoom med din e-postadress och valfritt lösenord.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Intervju

Efter att ha läst och lyssnat till det inskickade materialet kallar vi ett begränsat antal sökande till personlig intervju. Intervjun sker på plats vid Högskolan för scen och musik.