Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter i komposition
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Sök till kandidat komposition

Denna information gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning komposition.

Arbetsprover

Urvalet bland behöriga sökande görs utifrån insända arbetsprover. Skicka in arbetsprover till Högskolan för scen och musik enligt följande:

  • Minst tre (3) kompositioner / ljudkonstverk / installationer / framträdanden, noterade och / eller inspelade som är aktuella och som representerar dig och din musik. Minst 1 av verken ska vara i noterad form. Maxgräns för ljudfiler är 60 MB, video 500 MB.
  • En text på en A4-sida som beskriver dina konstnärliga idéer samt varför du vill studera på kompositionsprogrammet.
  • Ett kortare CV som innehåller en beskrivning av dig och dina utbildningar och erfarenheter hittills.

Allt ska skickas in via SlideRoom, vårt system för hantering av arbetsprover - se rubriken "Skicka in ditt arbetsprov via SlideRoom".

Observera

På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan. 

Intervju

Efter att ha läst och lyssnat till det inskickade materialet kallar vi ett begränsat antal sökande till personlig intervju, som kommer att ske på distans.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".