Bild
Studenter i komposition
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Sök till kandidat komposition

Denna information gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning komposition.

Arbetsprover

Urvalet bland behöriga sökande görs utifrån insända arbetsprover. Skicka in arbetsprover till Högskolan för scen och musik enligt följande:

  • Minst tre (3) kompositioner / ljudkonstverk / installationer / framträdanden, noterade och / eller inspelade som är aktuella och som representerar dig och din musik. Minst 1 av verken ska vara i noterad form. Maxgräns för ljudfiler är 60 MB, video 500 MB.
  • En text på en A4-sida som beskriver dina konstnärliga idéer samt varför du vill studera på kompositionsprogrammet.
  • Ett kortare CV som innehåller en beskrivning av dig och dina utbildningar och erfarenheter hittills.

Allt ska skickas in via SlideRoom, vårt system för hantering av arbetsprover - se rubriken "Skicka in ditt arbetsprov via SlideRoom".

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Observera

På grund av den pågående Covid-19-pandemin kan vi komma att tvingas anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan. 

Intervju

Efter att ha läst och lyssnat till det inskickade materialet kallar vi ett begränsat antal sökande till personlig intervju, som kommer att ske på distans.