Bild
Performance Magda Mayas
Foto: Stig Magnus Thorsén
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition

Program
K2KMP
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A53B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vårt internationella masterprogram har undertiteln Experimental Composition and Creation och riktar sig till kreatörer som vill arbeta i en interdisciplinär miljö. Är du verksam som tonsättare eller utövare inom instrumental- eller vokalmusik, ljudkonst eller performancekonst, elektronisk eller improviserad musik, eller andra former av experimenterande musikskapande? Välkommen med din ansökan.

Om utbildningen

Programmet har antagning vartannat år. 

Fältet för experimentell musik och ljudkonst är större och mer mångfacetterat än någonsin. Vårt reviderade internationella masterprogram Experimental Composition and Creation tar utgångspunkt i detta och riktar sig till kreatörer som vill arbeta i en interdisciplinär miljö med möjligheter för en personlig och konstnärlig utveckling utöver det vanliga. Du ansöker med en beskrivning av ett konstnärligt utforskande projekt som du önskar realisera inom ramen för programmet. Under de två åren utvecklar och fördjupar du ditt projekt, upptäcker nya perspektiv och utmanar din praktik genom möten med medstudenter, handledare och särskilt inbjudna gästlärare.

Samarbeten miljö

Under två år kommer du att fortsätta din egen personliga konstnärliga process, med stöd från lärare vid kompositionskollegiet samt andra avdelningar vid Högskolan för scen och musik, anpassat efter just din aktuella musikaliska utforskning. Huvudlärare på utbildningen är Malin Bång, Staffan Mossenmark och Palle Dahlstedt. Bland gästlärarna kan nämnas exempelvis Juliana Hodkinson, Stefan Prins, Anna Kubelik och Chaya Czernowin. Programmet kännetecknas av en tvärvetenskaplig miljö genom interaktion med medstudenter och gästföreläsare. Programmet har nära kopplingar till forskningsmiljön vid institutionen, fakulteten och universitetet. Det finns också möjlighet till samarbeten med etablerade musiker och ensembler som Mimitabu, Gageego, Curious Chamber Players, stråkorkestern Musica Vitae och Norrköpings symfoniorkester. Utbildningen samarbetar med arenor som Atalante, 3:e våningen och Cinnober.

Vad innehåller utbildningen?

 •  Huvudämne kompositoriska praktiker
 • Självständigt arbete (examensarbete)
 • Masterseminarier
 • Den reflekterande konstnären

Huvudämnet utgör programmets största kurs (60 högskolepoäng), där du utvecklar ditt eget konstnärliga fokus. Förutom vanliga lektioner består kursen av labbforum, workshops, seminarier och feedback-sessioner med dina medstudenter. Kursen för självständigt projekt står för en fjärdedel av programmet (30 hp). Inom ramen för denna kurs har du stor frihet att experimentera och utforska nya idéer och reflektera över dina val. Du arbetar självständigt med ditt undersökningsarbete i samråd med din handledare.

Vem kan ansöka till programmet?

Om du är aktiv som tonsättare eller utövare inom instrumentalmusik, ljudkonst, performancekonst, ljudinstallation, elektronisk musik, fri improviserad musik eller områden som gränsar till dessa, och har en konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande, är du välkommen att ansöka till programmet med ett utkast till ett utforskande projekt. Programmet är öppet för både internationella och svenska studenter; undervisningen är främst på engelska, men individuell undervisning på svenska är också möjlig.

 • Antagning vartannat år. Nästa grupp startar hösten 2024.
 • 8–10 studenter som kan interagera nära varandra under två års studier och följa samma tidsplan för utvecklingen av sina självständiga projekt.
 • En stor del av programmet består av projektbaserat arbete, där du träffar aktiva tonsättare/musiker/artister, i workshops och labbsituationer.

Behörigheter och urval

Behörighet

Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition (Experimental Composition and Creation).

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Information om antagningsproven finns på hemsidan för Högskolan för scen och musik, www.hsm.gu.se

Efter studierna

Utbildningen leder till konstnärlig masterexamen i komposition och förbereder dig för arbete inom musik, ljudkonst eller performancekonst. Du blir behörig att söka till forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

 • Projektbaserat arbete
 • Workshops och laborationer
 • Seminarier
 • Föreläsningar
 • Självständigt arbete
 • Konserter/performance

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället). Detta program äger huvudsakligen rum på Eklandagatan 86.

Läs mer om lokaler