Länkstig

Anders Raustorp

Om Anders Raustorp

Anders Raustorp är Professor i Hälsopromotion med inriktning mot  fysisk aktivitet. Han är medicine doktor i sjukgymnastik (fysioterapi). Han är idrottslärare (GIH 1980) och legitimerad sjukgymnast (KI 1985). Har sedan 1996 arbetat med idrottslärarutbildningen, idrottsmedicinska kurser, idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Kalmar från 2010 Linneuniversitetet. Anders disputerade i mars 2005 på Karolinska Institutet Neurotec Department på en avhandlingen Physical activity, body composition and physical self-esteem among children and adolescents.

Anders är ledare för den svenska delen av det internationella forskningsprojektet. Measuring Physical avtivity BMI and Self Esteem among schoolchildren in Sweden, United States and Australia. Genom att samarbeta internationellt etablerar forskargruppen steg per dag rekommendationer för barn. ungdomar och vuxna. Anders har introducerat stegräknaren i svensk forskning och som metod inom sjukgymnastik och är en auktoritet inom stegräknarforskning. Andra forskningsprojekt är inom Physical Activity and Built environment Kidscape förskolebarns skolgårdar och dess betydelse för fysisk aktivitet och UV protektion. Child on foot-Skolbarns fysiska aktivitet i olika urban miljö. Fysisk aktivitet och Nutrition Danska Livsmedelsverkets nationella kartläggning.

Sedan 2019 samarbetar Anders med Inst för Geovetenskaper GU i ett projekt om Klimatförändringens påverkan på förskolebarns fysiska aktivitet

Ett antal internationella uppdrag såsom åt WHO inom Childhood obesity prevention och WCPT (World Confederation of Physical Therapists) inom Health Promotion kan nämnas liksom en lång rad föreläsningar nationellt och ett antal internationellt.

Anders är sedan 2013 Studierektor för utbildning på forskarnivå för ämnena Kostvetenskap och Idrottsvetenskap på Göteborgs Universitet

Artiklar

Tudor-Locke C ,Craig CL, Bassett DR, Beets MW, Belton S, Cardon G, Duncan JS, Hatano Y, Lubans DR, Olds TS, Raustorp A, Rowe DA, Spence JC, Tanaka S, Blair SN.. How many steps are enough for children and adolescents? International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity 2011, 8:78 http://www.ijbnpa.org/content/8/1/78

Raustorp A, Pagels P, Boldemann C, Dal H, Blennow M, Söderström M Mårtensson F. Accelerometer measured level of physical activity indoors and outdoors during preschool time in Sweden and the United States. Journal of Physical Activity and Health 2011 in press

Raustorp A, Svensson K, Perlinger T. Tracking of pedometer determined physical activity. A five year follow-up study of adolescents in Sweden. Pediatr Exerc Sci 2007 19; (2): 228-38

Raustorp A, Mattsson E, Svensson K, Ståhle A. Physical activity ,body composition, and physical self-esteem-a three year follow-up study among adolescents in Sweden Scand J Med Sci Sports 2006 16 (4): 258-66.

Raustorp A. Physical Activity, Body Composition and Physical Self-Esteem among children and adolescents. Thesis Karolinska Institutet Stockholm ISBN 91-7140-168-7

Tudor-Locke C, Basset DR Jr, Rutherford WJ, Ainsworth BE, Chan CB, Croteau K, Giles-Corti B, Le Masurier G, Moreau K, Mrozek J, Oppert JM, Raustorp A, Strath SJ, Thompson D, Whitt-Glover MC, Wilde B, Wojcik JR. BMI referenced cut-points for pedometer determined steps/day in adults. J Phys Act Health 2008 Suppl 1, S126-S139.

Boldemann C, Dal H, Cosco N, Moore R, Bieber B, Blennow M, Pagels P, Raustorp A, Söderström M, Wester U, Mårtensson F. Promoting childrens physical activity and sun protection need not conflict. Impact of preschool outdoor environment in Southern Sweden and North Carolina Sport &Science doi:10.1016/j.scispo.2011.01.007

Rothausen BW, Gille MB, Biltoft-Jensen A, Raustorp A, Matthiessen J. Testing of simple objective measurements for assessment of physical activity and anthropometry in The Danish National Survey of Dietary Habits and Physical Activity 2007-2008. Copenhagen: DTU Food, National Food Institute, Division of Nutrition

WHO Geneva Forum and Technical Meeting on population based strategies for prevention of Childhood Obesity. Representing WCPT (World Confederation of Physical Therapy) http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/child-obesity-eng.pdf