Länkstig

Jenny Rendahl

Universitetslektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jenny Rendahl

Jenny Rendahl är utbildad hem- och konsumentkunskapslärare samt har en doktorsexamen i Kostvetenskap vid Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs Universitet 2018. Har sedan år 2003 arbetat som hem- och konsumentkunskapslärare i grundskolan. Har sedan 2009 undervisat i Hem- och konsumentkunskapslärarutbildningen vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Arbetar sedan våren 2009 med ett skolverksprojekt, där uppdraget är att utveckla ett bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap för årskurs 9. Har även varit med i skrivandet av kursplan för hem- och konsumentkunskap i LGR 11.

Har under 2014-2015 arbetat fram ett material till lärare i grundskolan som de kan använda för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i ämnet hem- och konsumnetkunskap. Detta material togs fram på uppdrag av Skolverket. 

  Jennys avhandlingsarbete handlar om ungdomars uppfattning kring kostbudskap i vardagen. Det övergripande syftet är att studera vilka aktörer som ungdomarna uppfattar förmedlar budskap om mat och vad budskapen  innehåller. Vidare studeras även hur  ungdomarna hanterar dessa budskap i sin vardag samt vad de anser bidrar till att budskap och aktörer ses som trovärdiga.