Länkstig

Jenny Rendahl

Universitetslektor

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jenny Rendahl

Jenny Rendahl arbetar som lektor samt ämnesasnavrig för lärarutbildningen i hem-och konsumentkunskap vid Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs Universitet. Jenny har en disputerat i kostvetenskap 2018 men avhandlingen Vem och vad kan man lita på? Ungdomars förhållningssätt till budskap mat och ätande utifrån ett forskarinitierat rollspel. Jenny är även hem-och konsumentkunskapslärare och har under flera år undervisat i grundskolan.

Jenny har arbetat med ett flertal skolverksprojekt, t.ex. varit ämnesexpert vid kursplanerevidering för Lgr 11 och Lgr 22, samt utveckla ett bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap för årskurs 9 Lgr 11.

Har också varit delaktig i två Erasmus + projekt som handlar om att använda digatiala verktyg för lärande i Hem och konsumentkunskap Learning And Digitalisation in home economics education (LEAD) och Navigating through digital challenges in Home economics Education (NAVI-HED). projekten resulterade i material som lärare i hem och konsumentkunskap kan använda.

Länk till materialet: NAVI-HED och LEAD (https://blogs.helsinki.fi/kotitalouspedagogiikka/leadnavihed-erasmus-project/)

Om projektet: NAVI-HED Navigating through digital challenges in Home economics education