Bild
Foto: Christina Berg
Länkstig

Forskningsmiljön Hälsopromotion

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

I forskningsmiljön Hälsopromotion bedrivs forskning och undervisning inom hälsopromotion. Vi är intresserade av att förstå hur hälsa och välbefinnande kan främjas. Vår forskning behandlar ett brett spektrum av frågor relaterade till hälsofrämjande arbete. Den är tvärvetenskaplig och innefattar olika teoretiska angreppssätt samt både kvalitativa och kvantitativa metoder. Ett viktigt mål är att generera kunskap och kompetens för utveckling, implementering och utvärdering av hälsofrämjande insatser. Fokus för vår forskning är främst mat och fysisk aktivitet. Gruppen inom hälsopromotion delar även ett starkt engagemang för hur delaktighet och egenmakt kan främjas och stärkas.

Forskningsteman

  • Begrepp, teorier och metoder av relevans för hälsofrämjande forskning

  • Strategier och metoder för hälsofrämjande arbete

  • Faktorer som relaterar till välbefinnande och hälsa

  • Egenmaktstärkande processer