Länkstig

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

E-post
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg
Leveransadress
Läroverksgatan 7
411 20 Göteborg


Om Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) har en helhetssyn på människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet.

Vi finns i två byggnader: Pedagogen Hus C och Hus Idrottshögskolan.
IKI vill genom forskning och utbildning ge förutsättningar till god hälsa och hållbar utveckling. Inom kostvetenskap är kostvanor, måltider, kostens betydelse för folkhälsan samt ledarskap och organisation i restauranger och storhushåll centrala teman. Idrottsvetenskap omfattar ett brett spektrum av fysiska aktiviteter, från motion och hälsofostran till tävlings- och elitidrott.

Vid IKI finns även ett laboratorium för tillämpad forskning - Center for Health and Performance (CHP). Detta är beläget i hus Idrottshögskolan.