Länkstig

Andreas Fröberg

Universitetslektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Andreas Fröberg

Andreas Fröberg, Docent, filosofie doktor, är anställd som universitetslektor i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost och idrottsvetenskap (IKI) på Göteborgs Universitet. Andreas är utbildad och legitimerad lärare i ämnet Idrott och hälsa och har avlagt magisterexamen i idrottsvetenskap/-medicin. Tidigare har Andreas arbetat som universitetsadjunkt på Institutionen för idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet där han undervisade och handledde examensarbeten på lärarprogrammet (inriktning mot ämneslärare Idrott och hälsa) och idrottsvetenskapliga programmet.

Andreas disputerade 2018 och hans forskningsintressen är stillasittande och fysisk aktivitet samt hälsofrämjande arbete bland barn och ungdomar. I avhandlingsprojektet utvecklades och implementerades en hälsopromotiv skolintervention med fokus på egenmakt genom samarbete och delat beslutsfattande mellan en forskargrupp och ungdomar i ett multikulturellt område kännetecknat av låg socio-ekonomisk status. Ungdomarnas stillasittande och fysisk aktivitet mättes också med hjälp av avancerade rörelsemätare (accelerometrar). Läs avhandlingen Physical Activity among Adolescents in a Swedish Multicultural Area här.

Andreas forskning omfattar även ämnet Idrott och hälsa. Som en del i den strategiska satsning på forskning som äger rum på IKI medverkar Andreas sedan 2021 i ett forskningsprojekt som fokuserar på hur frågor relaterat till utbildning för hållbar utveckling kan förstås och integreras inom ämnet Idrott och hälsa. Läs mer om projektet Physical educatiOn, health and SuStaInaBILITY (POSSIBILITY) här.

Vidare är Andreas representant i styrgruppen för Nätverk för objektiv rörelsemätning (NORM). NORM är ett nationellt nätverk med målet att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom objektiv rörelsemätning. Läs mer om NORM här.

Andreas undervisar på lärarutbildningen (inriktning mot ämneslärare Idrott och hälsa) och kurser inom Hälsopromotionsprogrammet samt handleder examensarbeten.

ResearchGate: andreasfroberg

ORCID: 0000-0002-3352-6661

Forskningsmiljöer på IKI: SCoPE – Sports Coaching and Physical Education och Hälsopromotion

Ingår i handledagkollegiet för forskarskolan SMOVE, Sustainable Movement Education

Urval av publikationer:

  • Fröberg, A. & Lundvall, S. The distinct role of physical education in the context of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals: An explorative review and suggestions for future work. Sustainability. 2021. https://doi.org/10.3390/su132111900
  • Fröberg, A. Perspectives on the integration of students with disabilities in physical education: An umbrella review of reviews published between 2010 and 2020. Eur J Adapt Phys Act. 2021. https://doi.org/10.5507/euj.2021.002
  • Fröberg, A, Kjellenberg, K, Lindroos, AK, Nyberg, G. Self-reported physical activity and sedentary behaviour amongst adolescents in Sweden vary depending on sex, age and parental education. Acta Paediatr. 2021; 110: 3097-3104. https://doi.org/10.1111/apa.16077
  • Fröberg, A, Lindroos, A-K, Ekblom, Ö, Nyberg, G. Organised physical activity during leisure time is associated with more objectively measured physical activity among Swedish adolescents. Acta Paediatr. 2020; 109: 1815-1824. https://doi.org/10.1111/apa.15187
  • Nyberg, G, Kjellenberg, K, Fröberg, A, Lindroos, AK. A national survey showed low levels of physical activity in a representative sample of Swedish adolescents. Acta Paediatr. 2020; 109: 2342-2353. https://doi.org/10.1111/apa.15251
  • Raustorp, A. & Fröberg, A. Comparisons of pedometer-determined weekday physical activity among Swedish school children and adolescents in 2000 and 2017 showed the highest reductions in adolescents. Acta Paediatr. 2019;108: 1303-1310. https://doi.org/10.1111/apa.14678