Länkstig

Peter Korp

Universitetslektor

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen C Insikten C2 13
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Peter Korp

Peter Korp disputerade i sociologi vid Göteborgs universitet 2002 med avhandlingen Hälsopromotion – en sociologisk studie av hälsofrämjandets institutionalisering. Avhandlingen behandlar hälsopromotion som idé och hur denna idé konkretiseras i högre utbildning och som framväxande profession, men också dess kontextuella (ideologiska) inramning. Peter forskning har ett diskursanalytiskt fokus och har främst utgjorts av ideologikritiska analyser av föreställningar och praktiker kopplade till begreppet hälsopromotion (hälsofrämjande arbete).

Mellan 2002 och 2005 var Peter ansvarig för ett projekt inom Learn-IT; Hälsofrämjande arbete och IT som handlade om hur Internets utbud av information och kommunikationsmöjligheter kan bidra till att stärka människors möjligheter att själva aktivt ta kontroll över sin hälsa.

Peter har också ägnat sig åt teoretiska och ideologiska analyser av begreppet ”hälsosam livsstil". Han har också intresserat sig för frågan om stigmatisering och diskriminering relaterat till övervikt och fetma.