Länkstig

Lena Gripeteg

Viceprefekt

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen C Insikten C2 09b
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lena Gripeteg

Lena Gripeteg disputerade 2010 vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin och Vårdalinstitutet på en avhandling om behandling av fetma hos vuxna. Hon är legitimerad dietist och har en masterexamen i klinisk nutrition. Sedan 2011 är hon verksam som universitetslektor vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Aktuella forskningsfrågor har fokus på effekter av hälsofrämjande kostval och fysisk kondition på kalciuminlagring i kranskärlen. Ett annat intresse är matförsörjning för äldre personer med hemtjänstinsats för matinköp.

Forskningsområde inom fetmabehandling har varit utveckling av bättre behandlingspraktik vid kostbehandling med lågenergidiet, prediktion av behandlingsutfall, samt effekter av kirurgisk fetmabehandling på förekomst av sjukersättning under 10 års uppföljning.

Som lärare arbetar Gripeteg som programledare för Hälsopromotionsprogrammet i kostvetenskap. Undervisningsområden omfattar näringslära med tillämpning och dietetik, men även vetenskaplig metod och hälsopromotivt förhållningssätt.