Länkstig

Isabelle Mulkerrins

Doktorand

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Isabelle Mulkerrins

Isabelle Mulkerrins är anställd som doktorand vid Institutionen för kost-och idrottsvetenskap sedan februari 2022.

Hon är utbildad kostvetare med en kandidatexamen i hälsopromotion med inriktning kostvetenskap samt en mastersexamen i kostvetenskap från Göteborgs universitet. Hon har engagerat sig i frågan om vegetabilisk kost och hälsofrämjande kostvanor sedan 2016 och har både föreläst inom ämnet samt skrivit e-böcker.

Isabelle gör sitt avhandlingsarbete inom det internationella samverkansprojektet "VeggiSkills".

Avhandlingsarbetet "Consequences on young peoples´ dietary intake and nutritional status when adhering to plant-based diets of differing strictness" syftar till att skaffa ny och aktuell kunskap om kostintag, näringsstatus och hälsoaspekter hos unga personer i Sverige som äter någon form av vegetarisk kost (vegan, lakto-ovo-vegetarian, icke-köttätare) jämfört med blandkost.

Avhandlingsarbetet kommer även att utforska vilka faktorer unga personer upplever underlättar respektive hindrar dem från att följa en hållbar och hälsosam vegetarisk kost.

Huvudhandledare är professor Christel Larsson.

Bihandledare är docent Anine Christine Medin vid Universitet i Agder och universitetslektor Claire Margerison vid Deakin universitet.