Länkstig

Isabelle Mulkerrins

Doktorand

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Isabelle Mulkerrins

Isabelle Mulkerrins är anställd som doktorand vid Institutionen för kost-och idrottsvetenskap sedan februari 2022.

Hon är utbildad hälso- och kostvetare med en kandidatexamen inom hälsopromotion med inriktning kostvetenskap samt en mastersexamen i kostvetenskap från Göteborgs universitet. Hon har engagerat sig i frågan om vegetabilisk kost och hälsofrämjande kostvanor sedan 2016 och har både föreläst inom ämnet samt skrivit e-böcker.

Isabelle gör sitt avhandlingsarbete inom det internationella samverkansprojektet "VeggiSkills".

Avhandlingsarbetet "Consequences on young peoples´ dietary intake and nutritional status when adhering to plant-based diets of differing strictness" syftar till att skaffa ny och aktuell kunskap om kost-och näringsintag, nutritionsstatus och kroppsammansättning hos unga personer i Sverige som äter en vegetabilisk kost av olika strikthet (vegan, lakto-ovo-vegetarian, icke-köttätare) och kunna jämföra med allätare.

Avhandlingsarbetet kommer även att undersöka unga personers kostkunskaper, (o)hälsobeteende och attityd till sina matvanor samt utforska vilka faktorer unga personer upplever underlättar respektive hindrar dem från att följa en hållbar och hälsosam vegetabilisk kost.

Huvudhandledare är professor Christel Larsson.

Bihandledare är docent Anine Christine Medine vid universitet i Agdar och universitetslektor Claire Margerison vid Deakin universitet.