Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inger Ekman

Seniorforskare

Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 o 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1327
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Inger Ekman

Om Inger Ekman
Inger Ekman doktorerade 1999 vid Umeå universitet, och blev 2007 professor i omvårdnad vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. 2006-1010 var hon prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, och 2010-2012 prodekan vid Sahlgrenska akademin. Inger Ekman grundade och förestod Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC (www.gpcc.gu.se) mellan 2010 och 2019. Hon är sedan 2019 senior professor i vårdvetenskap.

Forskning Inger Ekmans forskning är fokuserad på kommunikation och symptom hos patienter med långvarig sjukdom, och utvärdering av effekter och påverkan av personcentrerad vård i olika kontexter i relation till patienter, närstående och personal.

1. Kommunikationsdelen behandlar patienternas egen syn på sitt tillstånd och sin behandling. Inom detta område utför hon både deskriptiva studier och interventionsstudier om samstämmighet och utvärdering av hur patienter och professionella inom hälso- och sjukvården uppfattar förskriven behandling.

2. Studierna om symptom är explorativa (vilka ord använder patienter för att beskriva försämring av sin kroniska sjukdom?), förutsägande (patienters självrapporterade symptom förutsäger försämring) och intervenerande (t.ex. effekter av djup och långsam andning på andnöd vid kronisk hjärtsvikt).

3. Dessa två forskningslinjer har sammansmält till ett bredare forskningsprogram, personcentrerad vård. Detta innefattar även organisationsforskning. Hennes forskning finansieras bl a av Hjärtlungfonden, Vetenskapsrådet och ALF medel.

Inger Ekman koordinerar sedan 2016 det europeiska initiativet COST CARES (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15222 ) i vilket man arbetar med en handlingsplan för forskning och innovation för en framtida hälso- och sjukvård med kostnadskontroll och god vårdkvalitet. Denna planeras nu i ett COST projekt, med 28 länder som partners och implementeras i form av testbäddar i 5 länder. Inger koordinerade även detta projekts föregångare We Care, som samlade ”key-players” i Europa från akademi, hälso- och sjukvård, näringsliv, patientorganisationer och politik, för framtagande av ovanstående handlingsplan.

Inger Ekman har publicerat över 140 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Undervisning Föreläsare och examinator på forskarkursen Begrepp av betydelse för personcentrerad vård – filosofiska grunder. Inger Ekman föreläser ofta på större konferenser och i implementeringsprogram för personcentrerad vård i olika hälso- och sjukvårdsmiljöer.

Klinisk verksamhet Anställd 20 % vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra/medicin geriatrik.

Nyckelord Personcentrering i hälso- och sjukvård, Personcentrerad vård, hjärtsvikt, kronisk sjukdom, sköra äldre, teamarbete