Länkstig

Christopher Kullenberg

Universitetslektor

Avdelningen för lingvistik, logik och
vetenskapsteori
Telefon
Fax
031-786 48 53
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C534
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Christopher Kullenberg

Christopher Kullenberg forskar för närvarande om medborgarvetenskap och lyckoforskning.

My CV in various file formats can be found on my Github page.