Länkstig

Cecilia Björck

Om Cecilia Björck

Jag är anställd som lektor i pedagogik med inriktning mot ungdomsforskning vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL). Här undervisar jag och handleder på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Jag har en bakgrund som musiklärare i grundskola, gymnasium och högskola. 2011 disputerade jag i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, med sammanläggningsavhandlingen Claiming space: Discourses on gender, popular music, and social change. Avhandlingsarbetet visar att begreppet "ta plats" är centralt när jämställdhetsarbete diskuteras inom olika musikprojekt. Men vad menas med att ta plats? Finns det olika sätt att ta plats? Och vad kan hända om man tar plats? Detta diskuteras i avhandlingen.

Mitt forskningsintresse fokuserar på meningsskapande i relation till barns och ungas användande av populärkultur, framför allt frågor om genus, jämställdhet, normer och normalisering. För närvarande är jag engagerad i olika forskningsprojekt som bland annat undersöker jämställdhetsarbete inom jazzfältet, samt svenska ungdomars intresse för östasiatisk populärkultur.