Göteborgs universitet

Exempel på uppgiftstyper för Engelska 5

Här ges exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i Engelska 5 i gymnasieskolan.

Bakgrund

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov som inte längre omfattas av sekretess.

Observera: 

  • Dessa uppgifter avser främst att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så att elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen.
  • Alla typer av uppgifter förekommer inte varje gång och nya format kan komma att introduceras.
  • Uppgifterna utgör inte sammantaget hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet.
  • De uppgifter som används i prov är till stor del autentiska, till exempel reportage och radioprogram, varför restriktioner för copyright begränsar våra möjligheter att publicera uppgifter på nätet

Focus: Listening

Uppgifter och bedömningsanvisningar

Ten Journeys of a Lifetime (PDF)
Elevblad
Navigate to video: Ten Journeys, ljudfil
Video (14:28)
Ten Journeys, ljudfil
Navigate to video: Hurricane Hunters, ljudfil
Video (18:57)
Hurricane Hunters, ljudfil
Navigate to video: Rock Climber, ljudfil
Video (16:54)
Rock Climber, ljudfil
Navigate to video: What's My Line? Ljudfil
Video (12:34)
What's My Line? Ljudfil
Navigate to video: Tourist and Travel Information, Ljudfil
Video (12:48)
Tourist and Travel Information, Ljudfil

Focus: Writing

Exempel på bedömda elevtexter

Nedan ges exempel på autentiska elevtexter som bedömts motsvara kriterierna för E, C och A vad gäller skriftlig produktion och interaktion i Engelska 5.

Underlaget för exemplen är uppgiften A Good Life, i vilken det finns dels en tankekarta som inspiration, dels ett antal föreslagna stödpunkter att förklara, resonera och diskutera kring.

För varje nivå (E, C och A) finns ett exempel med en utförlig kommentar som motiverar bedömningen. Dessutom finns för varje nivå också två okommenterade exempel som kan användas av lärare och elever för diskussion om en texts olika kvaliteter. Texterna visar på olika kvaliteter beträffande såväl språk som innehåll och progression mellan nivåerna.