Göteborgs universitet

Att bedöma språklig kompetens

Att bedöma språklig kompetens, RIPS-rapport nr 16

Denna rapport handlar om bedömning av språklig kompetens, närmare bestämt om olika aspekter av de nationella material i engelska och moderna språk som tillhandahålls i den svenska skolan.

Rapport om delprov C på dator

Denna rapport återger en undersökning av hur stavnings- och grammatikkontroll påverkar skolelevers prestationer vid genomförandet av delprov C: Skriftlig produktion och interaktion (Focus: Writing) i de nationella proven i engelska.

Rapporten publiceras med anledning av att det från 29 juni 2018 är obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när eleverna genomför delprov C i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan), gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

För prov i engelska gäller att funktionen för rättstavning och grammatikkontroll ska vara avstängd vid provtillfället.

Se vidare på Skolverkets webbsida: Att genomföra och bedöma nationella prov 

Rapport om proven i moderna språk 2019

Rapport om kursprovet i Engelska 7

Tillbakablickar på de nationella proven:

I de här rapporterna beskrivs bland annat hur de nationella proven i engelska har utvecklats fram till och med reformen 2011 och vilka förändringar och förbättringar som skett utifrån provens syften.

Referenser i anslutning till Nationella prov

Resultatrapporter för de nationella proven

Vi medverkar i Skolverkets samlade rapporter om proven i Engelska i grundskolan och gymnasieskolan. Rapporter återfinns i Skolverkets publikationsdatabas

Aktuella resultatrapporter

Studie av bedömarsamstämmighet
i engelska åk 9

Engelska i åtta europeiska länder

Datorbaserade prov i engelska