Göteborgs universitet

Exempel på uppgiftstyper för Engelska 7

Här ges exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i bedömningsstöden i Engelska 7 i gymnasieskolan.

Bakgrund

Provuppgifterna kommer från utprövningsmaterial som inte använts i prov.

Observera:

  • Dessa uppgifter avser främst att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen.
  • Uppgifterna utgör inte sammantaget hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet.
  • De uppgifter som används i prov är till stor del autentiska, till exempel reportage och radioprogram, varför restriktioner för copyright begränsar våra möjligheter att publicera uppgifter på nätet

Focus: Speaking

I par ska eleverna tillsammans diskutera två olika ämnen.

Focus: Reception & Usage - Listening

Focus: Reception & Usage - Usage

Uppgiftstyperna i Focus: Usage kan vara av olika slag, till exempel olika former av textkomplettering.

Navigate to video: Aspects of British Life, ljudfil
Video (12:08)
Aspects of British Life, ljudfil