Göteborgs universitet

Exempel på uppgiftstyper för Engelska 6

Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i Engelska 6 i gymnasieskolan.

Bakgrund

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov som inte längre omfattas av sekretess.

Observera:

  • Dessa uppgifter avser främst att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen.
  • Alla typer av uppgifter förekommer inte varje gång och nya format kan komma att introduceras.
  • Uppgifterna utgör inte sammantaget hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet.
  • De uppgifter som används i prov är till stor del autentiska, till exempel reportage och radioprogram, varför restriktioner för copyright begränsar våra möjligheter att publicera uppgifter på nätet

Focus: Listening

Uppgifter och bedömningsanvisningar

What's the Topic? (pdf)
Elevblad
Navigate to video: What's the Topic? Ljudfil
Video (14:11)
What's the Topic? Ljudfil
Navigate to video: Welcome to Canada, ljudfil
Video (14:16)
Welcome to Canada, ljudfil
Navigate to video: News Items 1, ljudfil
Video (13:37)
News Items 1, ljudfil
Navigate to video: News Items 2, ljudfil
Video (13:37)
News Items 2, ljudfil

Focus: Writing

Exempel på bedömda elevtexter

Nedan ges exempel på elevtexter som bedömts motsvara kriterierna för E, C och A för Engelska 6. Underlaget för exemplen är uppgiften Temptations, där eleverna kunde välja mellan ett utredande ämne (Innocent Fun or Dangerous Possibilities?) eller ett argumenterande ämne med olika ingångar. Se uppgiften ovan. För varje nivå (E, C och A) finns kommenterade exempel. Det finns också ett okommenterat exempel som kan användas av lärare och elever för diskussion om en texts olika kvaliteter. Texterna visar på olika kvaliteter beträffande såväl språk som innehåll och en tydlig progression mellan nivåerna.

Observera! När uppgiften gavs i prov vårterminen 2007 medföljde ett förberedelsematerial. På grund av restriktioner för copyright finns det inte publicerat här.