Göteborgs universitet

Personal

Projektledning, provansvariga samt administrativ personal

Projektledning

Engelska för grundskolan

  • Jonsson, Ulrika, provutvecklare, provansvarig för åk 6: 031-786 23 99
  • Olsson, Eva lektor, provutvecklare, provansvarig för åk 9: 031-786 24 71

Engelska för gymnasial utbildning

Moderna språk

Administrativ personal