Göteborgs universitet

Rapportera elevresultat

Redovisning av elevresultat till Göteborgs universitet kan antingen ske digitalt via länkarna nedan eller via en pappersblankett som finns som kopieringsunderlag i de olika provens Bedömningsanvisningar.

Observera dock att redovisning inte kan ske digitalt för de elever där vi även samlar in elevhäften, eftersom dessa insamlingar är av olika karaktär.

Inskickningsblanketter till nationella prov i engelska för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Inloggning krävs. Se kapitel 4 i häftet Bedömningsanvisningar för mer information och inloggningsuppgifter.

Inskickningsblanketter till nationella prov i engelska för vuxenutbildningen

Inloggning krävs. Se kapitel 4 i häftet Bedömningsanvisningar för mer information och inloggningsuppgifter.