Göteborgs universitet

Rapportera elevresultat

Redovisning av elevresultat till Göteborgs universitet kan antingen ske digitalt via länkarna nedan eller via en pappersblankett som finns som kopieringsunderlag i de olika provens Bedömningsanvisningar.

Observera dock att redovisning inte kan ske digitalt för de elever där vi även samlar in elevhäften, eftersom dessa insamlingar är av olika karaktär.

Nationella prov i engelska för grundskolan

Inloggning krävs. Se kapitel 5 i häftet Bedömningsanvisningar 2 för mer information och inloggningsuppgifter.

Nationella prov i engelska för  vuxenutbildningen

Inloggning krävs. Se kapitel 4 i häftet Bedömningsanvisningar för mer information och inloggningsuppgifter.