Göteborgs universitet

Observera dock att redovisning inte kan ske digitalt för de elever där vi även samlar in elevhäften, eftersom dessa insamlingar är av olika karaktär.

Inskickningsblanketter till nationella prov i engelska för grundskolan

Inloggning krävs. Se kapitel 5 i häftet Bedömningsanvisningar 2 för mer
information och inloggningsuppgifter.

Inskickningsblanketter till nationella prov i engelska för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Inloggning krävs. Se kapitel 4 i häftet Bedömningsanvisningar för mer information och inloggningsuppgifter.

Inskickningsblanketter till nationella prov i engelska för vuxenutbildningen

Inloggning krävs. Se kapitel 4 i häftet Bedömningsanvisningar för mer information och inloggningsuppgifter.