Göteborgs universitet

Exempel på uppgiftstyper för årskurs 6

Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 6.

Bakgrund

Exempeluppgifterna kommer från tidigare givna prov som inte längre omfattas av sekretess.

Observera:

  • Dessa uppgifter avser främst att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen.
  • Alla typer av uppgifter förekommer inte varje gång och nya format kan komma att introduceras.
  • Uppgifterna utgör inte sammantaget hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet.

Focus: Speaking

Focus: Reading

Focus: Listening

Uppgifter och bedömningsanvisningar

Where Are They? (pdf)
Navigate to video: Where Are They? Ljudfil
Video (11:30)
Where Are They? Ljudfil
Navigate to video: My Friend, ljudfil
Video (29:50)
My Friend, ljudfil

Focus: Writing

Exempel på bedömda elevtexter

Här ges exempel på autentiska elevtexter som bedömts uppfylla kriterierna för E, C och A vad gäller skriftlig produktion och interaktion i engelska årskurs 6.

Underlaget för exemplen är uppgiften Friends. Uppgiften innehåller ett antal frågor/punkter som elever kan ha som stöd när de ska visa sin skriftliga förmåga.

För varje nivå (E, C och A) finns ett exempel med en utförlig kommentar som motiverar bedömningen. Dessutom finns för varje nivå också två okommenterade exempel som kan användas av lärare och elever för diskussion om en texts olika kvaliteter. Texterna visar på olika kvaliteter beträffande såväl språk som innehåll och progression mellan nivåerna.

Övrigt webbmaterial

I den bedömarträning inför de nationella proven i årskurs 6, som finns på Skolverkets hemsida, kan lärare ta del av olika elevuppgifter, elevsvar, texter, samtal och bedömningar av dessa. Detta material är riktat till lärare, men elevuppgifterna från bedömarträningen kan visas för elever.

Det finns även lämpliga elevuppgifter för årskurs 6 i det diagnostiska materialet Engelska 1-6. Information om detta finns på Skolverkets webbplats.