Göteborgs universitet

Besvara lärarenkäter

Projektet Nationella prov i främmande språk har följande aktuella webbenkäter för lärare.

Lärarenkäter till nationella prov i engelska för grundskolan

Inloggning krävs. Se häftet Bedömningsanvisningar 2, kapitel 5 för mer information och inloggningsuppgifter.

Lärarenkäter till nationella prov i engelska för gymnasieskolan och  vuxenutbildningen

Inloggning krävs. Se häftet Bedömningsanvisningar, kapitel 4 för mer information och inloggningsuppgifter.

Lärarenkäter till nationella prov i engelska för vuxenutbildningen

För att besvara lärarenkäten efter genomfört prov, välj aktuellt prov nedan. Se häftet Bedömningsanvisningar, kapitel 4 för mer information och inloggningsuppgifter.

Lärarenkäter till diagnosmaterial i engelska