Göteborgs universitet

Lärarenkäter till nationella prov i engelska för grundskolan

Se häftet Bedömningsanvisningar 2, kapitel 5 för mer information och
inloggningsuppgifter.

Lärarenkäter till nationella prov i engelska för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

För att besvara lärarenkäten efter genomfört prov, välj aktuellt prov nedan. Se häftet Bedömningsanvisningar, kapitel 4 för mer information och inloggningsuppgifter.

Lärarenkäter till nationella prov i engelska för vuxenutbildningen

För att besvara lärarenkäten efter genomfört prov, välj aktuellt prov nedan. Se häftet Bedömningsanvisningar, kapitel 4 för mer information och inloggningsuppgifter.

Lärarenkäter till diagnosmaterial i engelska