Bild
<none>.
Foto: zdenekfritz0 från Pixabay
Länkstig

Forskningsmiljön Fysisk aktivitet, hälsa och prestation (PAHP)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Denna forskningsmiljö innefatter olika forskningsgrupper med teman som fysisk aktivitet och hälsa, metodutveckling med accelerometri, föebyggande av skador, biomekanik, idrottsprestation, idrottsnutrition, tränings- och matchanalys, idrott för hälsa.

Samverkan

Forskningen genomförs i samverkan med andra forskningsgrupper, institutioner, fakultet och lärosäten nationellt och internationellt, liksom med idrottsorganisationer, sjukvård och privata företag.

Forskningsmiljön är kopplad till Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP) ( länk till gu.se/chp)

Vision

Visionen är att bli ett nationellt kompetenscentrum inom precisionshälsa med fysisk aktivitet.

Deltagare:

 • Professor Stefan Grau
 • Professor Mats Börjesson
 • Docent Daniel Arvidsson
 • Professor Stefan Lindinger
 • Professor emeritus Claes Annerstedt
 • Lektor Stefan Pettersson
 • Lektor Dan Fransson
 • Postdoktor Andreas Caspers
 • Postdoktor Jonatan Jungmalm
 • Doktorand Jonatan Fridolfsson
 • Doktorand Frida Nilsson
 • Doktorand Pia Skovdahl
 • Doktorand Pia Desai
 • Doktorand Matilda Lundblad
 • Doktorand Eleonor Svantesson
 • Masterstudent och forskningsassistent Fredrik Edin
 • Forskningsassistent Klara Boije af Gennäs
 • Forskningsassistent Mikael Gustafsson
 • Projektkoordinator Daniel Wennerlund