Göteborgs universitet
Länkstig

ArtMonitor working papers

ArtMonitor är den konstnärliga fakultetens förlag. Det publicerar fakultetens licentiat- och doktorsavhandlingar. Det har ytterligare två uppdrag: (i) att publicera böcker som kommer från fakultetens forskningsverksamhet, och (ii) att publicera ”working papers” som kommer från utbildnings- och forskningsverksamheten inom fakultetens akademiska samfund.

Serien är ett pilotprojekt för den akademiska cykeln 2023-2024. "working papers" är resultatet av den konstnärliga fakultetens utbildnings- och forskningsverksamhet. Ett "working paper" fungerar som en preliminär artikulering av idéer och kan betraktas som ett utkast eller en skiss för framtida arbete.

Ett "working paper" kan därefter utvecklas till formella publikationer genom peer review-tidskrifter eller andra publikationsformat. Det är ett sätt att diskutera idéer före en bredare publicering. ”Working papers” finns normalt tillgängliga i både svensk och engelsk version.

Working papers

5 “Om frågan om ideologi” Prof. Dave Beech, UAL (kommande)

 4 “LTH Fontänen och det anti-normala” Dr. Cathryn Klasto (2023)

Svensk version publiceras inom kort.

Jag minns mitt första intryck av LTH-fontänen som ett slags ensamt cybernetiskt monster.  Jag funderar över hur den fungerar som monstruös rumsstruktur genom sin förmåga att producera det anti-normalas tillstånd. (Svensk översättning tillgänglig inom kort.) (Fjärde i en serie från forskningsprojektet “The Fountain: An art-technological-social drama” 2021-2024.

 3 “Låt dina döda fall falla!” Prof. Mick Wilson (2023)

Ladda ner working paper som pdf.

En kort text som ger en preliminär behandling av olika typer av misslyckanden i samband med debatten om de upplevda misslyckandena med ett stort offentligt konstverk. (Tredje i en serie från forskningsprojektet “The Fountain: An art-technological-social drama” 2021-2024.

2 “Thomasson på campus?” Prof. Lars-Henrik Ståhl, Lund University (2023)

Ladda ner working paper som pdf.

I denna text diskuteras några frågor som rör LTH Fontänen och Hyperart Thomasson. which also form the starting points for an upcoming video, with the working title Thomasson on campusDessa frågor är också utgångspunkten för en kommande video, med titeln Thomasson på campus?  (Andra i en serie från forskningsprojektet “The Fountain: An art-technological-social drama” 2021-2024.

1 “Den vidunderliga Fontana di Träti” Dr. Maddie Leach (2023)

Ladda ner working paper som pdf.

Den här texten reflekterar över två bilder, här ihopparade för att kortfattat beskriva historien om LTH-fontänen i Lund. Med förväntningar om ett objekt som skulle bli en modern “konstteknologisk katedral av stål, glas och vatten utan jämförelse i världen”1 tog den svenska arkitekten Klas Anshelms och skulptören Arne Jones fram en gemensam vision till ett statligt finansierat offentligt konstverk. (Första i en serie från forskningsprojektet “The Fountain: An art-technological-social drama” 2021-2024.