Bild
Bild från forskningsprojektet Feeling Translation
Länkstig

Feeling Translation

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Kort beskrivning

Feeling Translation är ett konstnärligt forskningsprojekt där jag tillämpar översättning som konceptuellt ramverk, pedagogiskt verktyg och litterär praktik i ett försök att analysera och iscensätta vad jag uppfattar som översättarens djupt subjektiva, förkroppsligade och politiska positioner. Detta projekt gestaltar frågor kring hur översättningsrörelser kan konceptualiseras och verkställas på sätt som inte är reducerbara till det konventionella och relativt oproblematiserade paradigmet som menar att översättning är en språklig och kontextuell förflyttning från källa till mål.

Jag är intresserad av översättning som intervention och därmed också som analys och kritik. Hur kan en upprorisk, spekulativ eller ”misslyckad” översättning rådbråka med källtexten, omständigheterna kring dess produktion, såväl som läsare av ”original” och ”översättning” – och vilka nya kunskapsformer produceras i den processen? Därutöver undrar jag vilka rasiolingvistiska ordningar – det vill säga rasifierade antaganden kring språk och kropp – som i tysthet eller uttryckligen skrivs in i översättning, och hur en spekulativ och/eller förkroppsligad översättningspraktik kan vara ett fruktbart sätt att kritiskt närma sig hur dessa antaganden gestaltas språkligt såväl som sociopolitiskt.

Genom experimentella översättningsworkshops, litterär översättning och genreöverskridande texter avser jag att mobilisera min egen och andras förkroppsligade kunskap och gestalta översättningsrörelser som använder sig av en poetik av vad poeten Mei-Mei Berssenbrugge benämner som ”förkroppsligandets data”.  Genom dessa forskningsspår är mitt mål att generera metoder, texter och sociala former där översättarens subjektivitet aktiveras och omsätts på estetiska, pedagogiska och sociopolitiska grunder.