Bild
Fallstudie: Volvo Bokenäs Hotell och konferens, interiör och möbeldesign Kersti Sandin Bülow
Fallstudie: Volvo Bokenäs Hotell och konferens, interiör och möbeldesign Kersti Sandin Bülow
Foto: Jonas Sällberg. Inredningsarkitekt Kersti Sandin Bülow
Länkstig

Möten på jobbet – spatiala mellanrum för gränsöverskridande dialog

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Dagens kontorsmiljöer är under stark förändring. Konkurrens och digitalstress har ökat den psykosociala pressen. Enligt rådande vision inom dagens kontorsutveckling och inredningsdesign ger öppna ytor större valfrihet för dagens medarbetare. Senare års forskning visar att så inte alltid är fallet. I denna förändring finns rumsliga undertexter att studera. Fokus har avgränsat till upplevelsen och utformningen av mötesrummets fysiska rum och spatiala rymd.
Avhandlingen Möten på jobbet – spatiala mellanrum för gränsöverskridande dialog undersöker samspelet mellan människor, möteskultur och rummets fysiska gestaltning. Syftet med projektet är att utveckla modeller för mötesrum. I projektet analyseras, utvecklas och utvärderas metoder för rumsgestaltning samt utformning av kompletterande artefakter genom design och inredningsarkitektur.