Länkstig

Maryam Fanni

Doktorand

Enheten för
Design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Maryam Fanni

Jag är designer, utbildare och doktorand i design på HDK-Valand. Tidigare har jag studerat Grafisk design och Illustration vid Konstfack och Rhode Island School of Design; Arkitektur vid Kungliga Konsthögskolan; jag har även studerat språk och humaniora vid Stockholms universitet och Södertörns högskola samt måleri vid förberedande konstskolor. I min konstnärliga forskningspraktik är jag intresserad av det kollektiva minnet, det offentliga rummet, design som politik, publiceringsstrategier och arkivpraktiker, med ett särskilt intresse för det vardagliga, förgivettagna och efemära.

Jag driver sedan 2011 min egen designstudio med inriktning på trycksaker och typografi för en internationell kundkrets inom konst och kultur, och har regelbundet bidragit till Sveriges Radio, kulturtidskrifter och andra publikationer som konst- och designkritiker och frilansskribent. Jag var medredaktör för "Vi kommer totalt dominera – Om utomhusreklam som demokratifråga" (Stockholm: Dokument Press 2021) och "The Natural Enemies of Books: A Messy History of Women in Printing and Typography" (London: Occasional Papers 2020) .

Mitt forskningsprojekt "Reading the Signs – nostalgia as distinction-making narrative in Swedish post-war suburbs" undersöker diskursivt konstruerade föreställningar om efterkrigstidens förortscentra i Stockholm och hur dessa manifesteras i stadsförnyelseprojekt. Jag försöker ta reda på hur design används och förstås av dem som besitter formell makt när det gäller att föreställa sig och medskapa det offentliga rummet, och hur distinktion och nostalgi skapar utanförskap och inkludering. Vidare utforskar jag hur konstnärligt orienterade arkivinterventioner kan utmana sådana diskurser och istället föreslår andra berättelser. Mina handledare är professor Erling Björgvinsson och professor Catharina Thörn.

Jag har mer än ett decenniums erfarenhet av undervisning från ett antal konst- och designskolor i Sverige och utomlands: Konstfack, Beckmans, Linnéuniversitetet, Kungliga Konsthögskolan, Kunsthøgskolen i Oslo, Estonian Academy of Art and Design med mera. Mina senaste undervisningsuppdrag på HDK-Valand har innefattat undervisning i Design Studies för kandidatstudenter i Design och i redaktionella praktiker för kandidatstudenter i Litterär gestaltning, handledning av masterstudenter i Design och jag har fungerat som opponent i samband med masterstudenternas slutexaminationer.

Jag är medlem i redaktionen för kulturtidskriften Fronesis, suppleant i styrelsen för Stockholms Typografiska Gille och vice ordförande i Bildkonstnärsfonden. Hösten 2023 är jag gästdoktorand under handledning av professor Libby Porter vid Center for Urban Research vid RMIT i Melbourne, Australien.

Mina arbeten har visats på Historiska museet, ArkDes, Konsthall C, Brno International Biennal of Graphic Design, Index Foundation, Grafikens hus c/o Kungliga Konstakademien och Galleri Myymälä2. Mina texter har publicerats i Visual Communication, Futuress, AIGA Eye on Design, Parse Journal of Artistic Research med mera.

Porträttfoto: Anna Drvnik