Länkstig

Hanna af Ekström

Doktorand

Enheten för
Design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Hanna af Ekström

Mitt forskningsområde handlar om hur funktionsnormer reproduceras inom design. Jag har en bakgrund som funktionsrättsaktivist som på många vis har påverkat forskningens teoretiska ingång, vilket är en kombination av critical disability studies och universell utformning.Syftet med min forskning är att bredda perspektiven om hur vi idag inom design och arkitektur ser på begreppet tillgänglighet. I min forskning använder jag mig av konstnärliga designmetoder kopplade till de olika sinnena, samt inspireras av syntolkning. Inom forskningsprojektet TINK - Tillgängliga, Normkritiska Dagvattenlösningar applicerar jag dessa designmetoder där vi en multidiciplinär arbetsgrupp har som målsättning att skapa en inspirationsbank med goda exempel av hur dagvattenlösningar kan inkludera sociala värden, biologisk mångfald och tillgänglighet kombinerat med teknisk innovation.

Tink är ett projekt finansierat av Vinnova där samarbetspartierna är Rise institutet, HDK/Valand, Liljevall arkitekter, Disorder, Utopia, Kvadrin arkitekter, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, SLU, Usify, Vellinge kommun och Göteborgs kommun