Bild
Bild på kemtvätt-skylt
Länkstig

Skylten i centrum – platsskapande genom styrning av den estetiska ordningen i urbana rum

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Kort beskrivning

I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig för hur det offentliga rummet ser ut och utifrån vilka intressen och idéer det utformas. Jag undersöker mer specifikt tre centrumanläggningar i södra Stockholm, och respektive fastighetsägares syn på centrumens värden och kvaliteter, deras strategier för hur dessa miljöer gestaltas och för vem. Detta gör jag bland annat genom diskursanalys samt genom fält- och intervjustudier.