Göteborgs universitet
Bild
Klippor och hav
Foto: Shutterstock
Länkstig

Reväst program höst 2022

Här kan ni se Revästs program för hösten

23 augusti Reväst seminarium: Öka inkluderingen - fokus unga
Samarrangemang med Västra Götalandsregionen, Borås Stad och Högskolan i Borås

15 september, Reväst webinar: Hur blir vi av med korruption?
Mer information och anmälan
I samarbete med Handelshögskolans hållbarhetsdagar

6 oktober, Reväst seminarium: Öka inkluderingen - fokus jämlik förskola
Samarrangemang med Västra Götalandsregionen, Högskolan Väst och Trollhättans Stad

25 oktober, Reväst seminarium: Digitalisering och cirkulära affärsmodeller
Samarrangemang med Västra Götalandsregionen

November, Reväst webinar: Konjunkturläget och framtidsutsikterna