Göteborgs universitet
Bild
Rättspraktik
Foto: Jeffrey Johns

Law Clinic

Rättspraktiken startade 2014 och är en av Sveriges första universitetsbaserade Law Clinics. 

Law Clinics utgår från det pedagogiska konceptet Clinical Legal Education som innebär ett praktiskt orienterat förhållningssätt till juridik och juridisk utbildning. På flera platser i världen utgör Law Clinics och Clinical Legal Education etablerade inslag i den formella juristutbildningen. 

Law Clinics kan vara uppbyggda på många olika sätt, men ett vanligt förekommande inslag är att juriststudenter ger gratis juridisk rådgivning till människor i utsatthet. 

Göteborgsmodellen och våra kurser

Rättspraktiken utgår från något som vi kommit att kalla ”göteborgsmodellen”. Göteborgsmodellen bygger bland annat på samverkan med lokala ideella och icke-vinstdrivande organisationer samt Göteborg stad.

Centralt för göteborgsmodellen är att kurserna skapas med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. Kurserna ger studenter möjlighet att kombinera teoretiska studier med praktiskt tillämpade studier ute i fält. 

Rättspraktiken har två fördjupningskurser, Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt samt Migrationsrätt. 

Kursplan - Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt
Kursplan - Migrationsrätt

Forskning och social hållbarhet

Rättspraktiken har en nyckelroll i juridiska institutionens plattform för social hållbarhet SSP.

Den juridiska institutionen har under perioden 2013-2020 arbetat med implementeringen av Göteborgs Universitets Vision 2020. Det övergripande målet har varit att skapa kompletta akademiska miljöer där undervisning, forskning och samverkan med externa aktörer förenas i syfte att skapa större samhällsnytta. Dessa målsättningar är fortsatt centrala för Rättspraktiken. 

Seminarieserie

Rättspraktiken organiserar öppna seminarier på temat social hållbarhet. Dessa seminarier belyser kritiska samhällsutmaningar och visar den viktiga roll som akademin fyller i att hantera dessa utmaningar.

Kontakta oss

rp@law.gu.se

Sara Stendahl, professor i offentlig rätt. Akademiskt ansvarig samt kursansvarig för Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt 
sara.stendahl@law.gu.se

Matilda Arvidsson, postdoktor i internationell rätt Kursansvarig för Migrationsrätt. 
matilda.arvidsson@law.gu.se 

Doktorander: 
Karin Åberg
karin.aberg@law.gu.se

Otto Swedrup
otto.swedrup@law.gu.se 

Kristina Hultegård
kristina.hultegard@law.gu.se, 

Kristina Wejstål 
kristina.wejstal@law.gu.se.

Twitter
#rättspraktiken

Samarbetspartners 

 • Agape 
 • Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering - namnbyte pågår).
 • Asylrättscentrum
 • Faktum och Faktumjuristerna 
 • Funktionsrätt Göteborg
 • Hyresgästföreningen
 • Integrationscentrum
 • LaSSe Brukarstödcenter
 • Lex Femme
 • Medborgarkontoret i Angered
 • Romano Center i Väst
 • Räddningsmissionen
 • Röda Korset
 • Trajosko Drom
 • Unionen

Internationella kontakter

Rättspraktiken har kontakt och utbyte med law clinics runtom i världen.

Rättspraktiken är medlem i följande internationella nätverk: 

 • Gaje (Global Alliance for Justice Education), www.gaje.org
 • ENCLE (European Network for Clinical Legal Education), www.encle.org