Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Doktorander och doktorandprojekt

Här listas pågående doktorandprojekt med uppgift om doktorand, handledare och projekttitel.

Erik Andersson
Forskarutbildningsämne: processrätt
Handledare: Anna W. Ghavanini, Sebastian Wejedal
Projekttitel: Bevisrättslig analys av asylprocessen


Clara Bergstrand
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Sara Stendahl
Projekttitel: Kontroll av välfärden - En undersökning av återkrav av social ersättning


Mikael Bernardini
Forskarutbildningsämne: straffrätt
Handledare: Max Lyles, Moa Bladini
Projekttitel: Kriminalisering av fattigdom – En studie av straffrättens individualisering, avgränsning och utveckling


Robert Einefors
Forskarutbildningsämne: civilrätt
Handledare: Mats Glavå, Daniel Hult, Erik Lidman
Projekttitel: Tredimensionell fastighetssamverkan: En probleminventering av samverkanskonflikterna mellan rättssubjekten i tredimensionella fastigheter i svensk rätt


Gina Hedin
Forskarutbildningsämne: finansrätt
Handledare: Pernilla Rendahl, Patrik Emblad
Projekttitel: Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på kostnader i samband med aktietransaktioner


Karin Hervéus
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Per Cramér, Ola Zetterquist
Projekttitel: EU and the Paradigm of Circularity – towards a common EU framework for labour migration?


Kristina Hultegård
Forskarutbildningsämne: rättsvetenskap
Handledare: Merima Bruncevic, Sebastian Wejedal
Projekttitel: Dåliga barn - en rättsteoretisk studie av barnet som rättsobjekt under svensk tvångslagstiftning


David Jivegård
Forskarutbildningsämne: rättsvetenskap
Handledare: Eva-Maria Svensson, Håkan Gustafsson, Erik Björling
Projekttitel: Rätten och den andra staden: Subjektivitet inom och utom rätten. Ett projekt om förhållandena mellan mångfald och enhet / kontext och individ.


Julia Johansson
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Lena Gipperth, Wanna Svedberg
Projekttitel: The Notion of Risk within Chemicals Legislation


Kristjan Laas
Forskarutbildningsämne: miljörätt
Handledare: Lena Gipperth, Per Moksnes
Projekttitel: Kompensationskrav och icke-försämring i kustnära havsmiljö


Jonas Kyrönviita
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: David Langlet, Filip Bladini, Mats Lindegart
Projekttitel: Styrning av det svenska vattenbruket: att skapa förutsättningar för hållbar matproduktion


Hugo Lundberg
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Matilda Arvidsson
Projekttitel: Unilateral Coercive Measures: Toward an Immanent Social Critique


Hedvig Lärka
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Gregor Noll
Projekttitel: Företagsbeskattningens omdaning i den Digitala Eran - en Jurisdiktionsfråga


Annkatrin Meyerson
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Sara Stendahl, Pernilla Rendahl
Projekttitel: The function of credibility assessments in asylum adjudication - a study of the assessment of risk and credibility in Swedish asylum adjudication


Erik Mägi
Forskarutbildningsämne: civilrätt
Handledare: Sari Kouvo, Torbjörn Odlöw
Projekttitel: Förälder i lagens namn - om fastställelse av föräldraskap, normkritik och rättslig designJoana Pedroso
Forskarutbildningsämne: skatterätt
Handledare: Pernilla Rendahl, Lena Gipperth
Projekttitel: European Union State Aid Rules Applied to Environmental Taxes


Elin Sandegård
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Sara Stendahl, Therese Bäckman
Projekttitel: Den svenska abortlagen – en fråga om rättigheter?


Filip Strandberg Hassellind
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Mikael Baaz, Merima Bruncevic, Mona Liljla
Projekttitel: Genocide, Gendercide and Resistance


Otto Swedrup
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Thomas Erhag, Therese Bäckman
Projekttitel: Civilsamhället och juridiken – en välfärdsrättslig studie av samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor


Kristina Wejstål
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Andreas Moberg, Erik Björling
Projekttitel: Legal channels for asylum seekers into the European Union - A Balance Between Protection and Security?Martin Westlund
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Anna Wallerman Ghavanini, Gregor Noll
Projekttitel: Den dömande makten i EU: migrationsrätt och maktdelning


Karin Åberg
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Gregor Noll, Matilda Arvidsson
Projekttitel: Human Rights and Humanitarianism