Göteborgs universitet
Länkstig

Doktorander och doktorandprojekt

Här listas pågående doktorandprojekt med uppgift om doktorand, handledare och projekttitel.

Erik Andersson
Forskarutbildningsämne: processrätt
Handledare: Anna W. Ghavanini, Joachim Åhman
Projekttitel: Bevisrättslig analys av asylprocessen


Clara Bergstrand
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Sara Stendahl, Tormod Johansen
Projekttitel: Kontroll av välfärden - En undersökning av återkrav av social ersättning


Mikael Bernardini
Forskarutbildningsämne: straffrätt
Handledare: Max Lyles, Moa Bladini
Projekttitel: Kriminalisering av fattigdom – En studie av straffrättens individualisering, avgränsning och utveckling


Robert Einefors
Forskarutbildningsämne: civilrätt
Handledare: Erik Lidman, Daniel Hult
Projekttitel: Tredimensionell fastighetssamverkan: En probleminventering av samverkanskonflikterna mellan rättssubjekten i tredimensionella fastigheter i svensk rätt


Lovisa Fransson
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Lena Gipperth, Daniel Hult
Projekttitel: The legal policy instruments to promote biodiversity in financial decision-making: an analysis on the regulatory effects from the European Green Deal


Johanna Gipperth
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Ester Herlin-Karnell, Joachim Åhman
Projekttitel: Human Rights Justifications in the Anthropocene


Gina Hedin
Forskarutbildningsämne: finansrätt
Handledare: Pernilla Rendahl, Patrik Emblad
Projekttitel: Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på kostnader i samband med aktietransaktioner


Karin Hervéus
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Per Cramér, Ola Zetterquist
Projekttitel: EU and the Paradigm of Circularity – towards a common EU framework for labour migration?David Jersenius
Forskarutbildningsämne: civilrätt
Handledare: Jakob Heidbrink, Niels Krabbe
Projekttitel: Lätta ankar, mot en hållbarare sjörättslig reglering (arbetstitel)


David Jivegård
Forskarutbildningsämne: rättsvetenskap
Handledare: Eva-Maria Svensson, Håkan Gustafsson, Erik Björling
Projekttitel: Rätten och den andra staden: Subjektivitet inom och utom rätten. Ett projekt om förhållandena mellan mångfald och enhet / kontext och individ.


Julia Johansson
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Lena Gipperth, Wanna Svedberg, Aron Westholm
Projekttitel: The Notion of Risk within Chemicals Legislation


Dmitrii Kuznetsov
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Ester Herlin-Karnell, Anna Ghavanini
Projekttitel: Separation of powers and the role of the judiciary in implementation of states' environmental obligationsKristjan Laas
Forskarutbildningsämne: miljörätt
Handledare: Lena Gipperth, Per Moksnes
Projekttitel: Kompensationskrav och icke-försämring i kustnära havsmiljöHugo Lundberg
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Matilda Arvidsson, Ester Herlin-Karnell
Projekttitel: Unilateral Coercive Measures: Toward an Immanent Social Critique


Hedvig Lärka
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Matilda Arvidsson, Gregor Noll, David Kleist
Projekttitel: Företagsbeskattningens omdaning i den Digitala Eran - en JurisdiktionsfrågaErik Mägi
Forskarutbildningsämne: civilrätt
Handledare: Ulf Petrusson, Sari Kouvo, Torbjörn Odlöw
Projekttitel: Förälder i lagens namn - om fastställelse av föräldraskap, normkritik och rättslig designJoana Pedroso
Forskarutbildningsämne: skatterätt
Handledare: Pernilla Rendahl, Lena Gipperth
Projekttitel: European Union State Aid Rules Applied to Environmental Taxes


Elin Sandegård
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Sara Stendahl, Therese Bäckman
Projekttitel: Den svenska abortlagen – en fråga om rättigheter?


Filip Strandberg Hassellind
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Mikael Baaz, Mona Liljla
Projekttitel: Genocide, Gendercide and Resistance


Otto Swedrup
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Sara Stendahl, Thomas Erhag, Therese Bäckman
Projekttitel: Civilsamhället och juridiken – en välfärdsrättslig studie av samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor


Ellen Verde
Forskarutbildningsämne: allmän rättslära
Handledare: Leila Brännström, Håkan Gustafsson


Kristina Wejstål
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Andreas Moberg, Erik Björling
Projekttitel: Legal channels for asylum seekers into the European Union - A Balance Between Protection and Security?Martin Westlund
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Anna Wallerman Ghavanini, Gregor Noll
Projekttitel: Den dömande makten i EU: migrationsrätt och maktdelning


Jesper Zackrisson
Forskarutbildningsämne: civilrätt
Handledare: Erik Lidman, Rolf Skog, Jesper Lau Jensen
Projekttitel: Emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordningKarin Åberg
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Gregor Noll, Matilda Arvidsson
Projekttitel: Human Rights and Humanitarianism