Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Doktorander och doktorandprojekt

Här listas pågående doktorandprojekt med uppgift om doktorand, handledare och projekttitel.

Mikael Bernardini
Forskarutbildningsämne: straffrätt
Handledare: Max Lyles, Jörn Jacobsen, Moa Bladini
Projekttitel: Kriminalisering av fattigdom – En studie av straffrättens individualisering, avgränsning och utveckling


Robert Einefors
Forskarutbildningsämne: civilrätt
Handledare: Jakob Heidbrink, Filippo Valguarnera
Projekttitel: Tredimensionell fastighetssamverkan: En probleminventering av samverkanskonflikterna mellan rättssubjekten i tredimensionella fastigheter i svensk rätt


Karin Hervéus
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Per Cramér, Ola Zetterquist
Projekttitel: EU and the Paradigm of Circularity – towards a common EU framework for labour migration?


Kristina Hultegård
Forskarutbildningsämne: rättsvetenskap
Handledare: Merima Bruncevic, Eva-Maria Svensson
Projekttitel: Dåliga barn - en rättsteoretisk studie av barnet som rättsobjekt under svensk tvångslagstiftning


David Jivegård
Forskarutbildningsämne: rättsvetenskap
Handledare: Eva-Maria Svensson, Håkan Gustafsson
Projekttitel: Rätten och den andra staden: Subjektivitet inom och utom rätten. Ett projekt om förhållandena mellan mångfald och enhet / kontext och individ.


Julia Johansson
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Lena Gipperth, Wanna Svedberg
Projekttitel: The Notion of Risk within Chemicals Legislation


Jhonnie Kern
Forskarutbildningsämne: civilrätt
Handledare: Claes Martinson, Lars-Göran Malmberg
Projekttitel: Vrakborttagning - en rättslig analys av avtalsprocesser vid haverier till sjöss och de standardavtal som finns på området


Niels Krabbe
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: David Langlet, Ulf Petrusson
Projekttitel: Treasures of the deep – Management principles for
marine bioprospecting and marine genetic resources


Kristjan Laas
Forskarutbildningsämne: miljörätt
Handledare: Lena Gipperth, Per Moksnes
Projekttitel: Kompensationskrav och icke-försämring i kustnära havsmiljö


Annkatrin Meyerson
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Sara Stendahl, Pernilla Rendahl
Projekttitel: The function of credibility assessments in asylum adjudication - a study of the assessment of risk and credibility in Swedish asylum adjudication


Erik Mägi
Forskarutbildningsämne: civilrätt
Handledare: Sari Kouvo, Torbjörn Odlöw
Projekttitel: Förälder i lagens namn - om fastställelse av föräldraskap, normkritik och rättslig design


Jonas Kyrönviita
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: David Langlet, Filip Bladini, Mats Lindegart
Projekttitel: Styrning av det svenska vattenbruket: att skapa förutsättningar för hållbar matproduktion


Joana Pedroso
Forskarutbildningsämne: skatterätt
Handledare: Pernilla Rendahl, Lena Gipperth
Projekttitel: European Union State Aid Rules Applied to Environmental Taxes


Elin Sandegård
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Sari Kouvo, Therese Bäckman
Projekttitel: Den svenska abortlagen – en fråga om rättigheter?


Filip Strandberg Hassellind
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Mikael Baaz, Merima Bruncevic, Mona Liljla
Projekttitel: Genocide, Gendercide and Resistance


Otto Swedrup
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: Thomas Erhag, Therese Bäckman
Projekttitel: Civilsamhället och juridiken – en välfärdsrättslig studie av samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor


Kristina Wejstål
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Sari Kouvo, Joachim Åhman, Matilda Arvidsson
Projekttitel: Legal channels for asylum seekers into the European Union - A Balance Between Protection and Security?


Aron Westholm
Forskarutbildningsämne: offentlig rätt
Handledare: David Langlet, Sari Kouvo, Åsa Örnberg
Projekttitel: Planering av territorialhavet - Det kommunala planmonopolets roll i den nya havsplaneringen


Martin Westlund
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Anna Wallerman Ghavanini, Gregor Noll
Projekttitel: Den dömande makten i EU: migrationsrätt och maktdelning


Karin Åberg
Forskarutbildningsämne: internationell rätt
Handledare: Gregor Noll, Matilda Arvidsson
Projekttitel: Human Rights and Humanitarianism