Göteborgs universitet
Länkstig

Internationell rätt

Forskningsgruppen för internationell rätt vid juridiska institutionen samlar forskare inom EU-rätt, folkrätt och havsrätt. Flera forskare inom gruppen är också anslutna till den tvärdisciplinära forskargruppen CERGU (Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet).

Forskningsgruppen strävar aktivt efter att skapa en inkluderande forskningsmiljö. En del av detta arbete består i att arrangera forskningsseminarier såväl inom gruppen för internationell rätt som samarrangemang med andra forskningsmiljöer vid institutionen samt seminarier med inbjudna forskare från andra lärosäten.

Gruppen för internationell rätt har starka band till forskningsmijöer vid bland annat University of Melbourne, University of New South Wales, Free University of Amsterdam, University of Kent och Åbo universitet samt långvariga samarbeten med EUI Florence och Columbia University.