Göteborgs universitet

Antagning - forskarutbildning

Ansökan till utbildning på forskarnivå med doktorandanställning som studiefinansiering

Juridiska institutionen utlyser doktorandanställningar vartannat år. Lediga anställningar annonseras på institutionens hemsida och Göteborgs universitets hemsida. Utlysningarna är i december med sista ansökningsdatum februari och start augusti nästkommande år.

 • Gå in på universitetets webbplats Jobba hos oss och sök ledig doktorandanställning vid Juridiska institutionen.
 • När du ansöker om en doktorandanställning ska du samtidigt ansöka om antagning till studier på forskarnivå. Använd ansökningsblanketten Antagning till forskarutbildning.pdf.
 • Du ansöker online via Sökandeportalen, Göteborgs universitets nätbaserade system för att söka anställningar. Följ anvisningarna i jobbannonsen!
   

En fullständig ansökan skall innehålla:

 • Curriculum Vitae (max 1 sida)
 • Ansökan om antagning till forskarutbildning (särskild blankett)
 • Projektskiss (max 5 sidor exkl. Referenser)
 • Vidimerade kopior på juristexamen samt kurs- och betygssammanställning som visar utbildningens nivå, längd, godkända kurser och betyg
 • Betyg som visar språkkunskaper i svenska eller engelska (för internationella sökande)
 • Skrivprov i form av examensarbete eller annan längre text författad av sökanden

Ovanstående dokument bifogas elektroniskt i sökandeportalen.

Utländska examensbevis och diploma supplements skall vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Projektskiss

Projektskissen skall ange vilka frågeställningar, teorier, metoder och material som kan bli aktuella.

Följande rubriker bör finnas med:

 • Syfte och bakgrund inkl. forskningsöversikt
 • Forskningsproblem/forskningsfrågor
 • Metod
 • Projektets nyhetsvärde och relevans
 • Genomförande
 • Referenslista, använd Oxford- eller Harvardsystemet för källanvisningar i texten och referenslistan

Inkompletta eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.