Göteborgs universitet

Offentlig rätt

Forskning och undervisning vid den offentligrättsliga miljön vid juridiska institutionen i Göteborg spänner över ett brett och dynamiskt fält där fokus inriktas på rättsförhållanden som inbegriper det offentliga. Det är en öppen och inviterande miljö som präglas av teoretisk och metodologisk mångfald, av nyfikenhet, nyskapande och en stark strävan att skapa interaktion mellan forskning och utbildning och mellan akademi och samhälle.

Pågående projekt

 • Kommunal styrning och organisation, Therese Bäckman, David Ryffé
 • Statlig styrning och organisation, Terese Bäckman, David Ryffé, Elin Sandegård, Ann-Sophie Sallander
 • Miljöstyrning, Jonas Nilsson, David Langlet
 • Social trygghet, Therese Bäckman, Pernilla Marklund, Sara Stendahl
 • Försäkringar mot inkomstbortfall, Terese Bäckman, Pernilla Marklund, Sara Stendahl
 • Transport och infrastruktur, Ann-Sophie Sallander
 • Energi, David Langlet
 • Sekretess i offentliga avtal, Therese Bäckman
 • Skola och utbildning, David Ryffé, Sara Stendahl
 • Myndighetssamverkan, Therese Bäckman, Ann-Sophie Sallander
 • Tillsyn, Therese Bäckman, Ann-Sophie Sallander
 • Informationshantering och informationsöverföring, Ann-Sophie Sallander
   Ann-Sophie Sallander
 • Normgivning, Ann-Sophie Sallander
 • Gränsöverskridande skatteavtal, Ann-Sophie Sallander
 • Barn i det offentliga, Therese Bäckman, Pernilla Marklund, David Ryffé, Elin Sandegård
 • Rätt och demokrati, Elin Sandegård
 • Rättigheter och skyldigheter, Therese Bäckman, David Ryffé, Elin Sandegård
 • Makt och rätt, Therese Bäckman, Elin Sandegård
 • Migration, Annkatrin Meyerson
 • Hållbarhet, Johanna Berntsson, Therese Bäckman, David Langlet, Jonas Nilsson, Ann-Sophie Sallander

Undervisning på juristprogrammet

Grundnivå - termin 1: allmän förvaltningsrätt – konstitutionell rätt och kommunal rätt; termin 3: speciell förvaltningsrätt – miljörätt, socialrätt och migrationsrätt
Avancerad nivå – rättspraktik, miljörätt, migrationsrätt