Göteborgs universitet

Forskarutbildningskurser

Här listas forskarutbildningskurser

Obligatoriska kurser

Introduktionskurs i vetenskapsteori och rättsvetenskap, 7.5 hp.
Kursplan

Samhälls- och beteendevetenskaplig metod med relevans för rättsvetenskapen, 7.5 hp.
Kursplan

Rättsvetenskaplig forskning, 15 hp.
Kursplan

Rättsvetenskapliga tolkningsmetoder, 7.5 hp.

Kursplan

Rättsvetenskaplig forskningsmetodik, 2.5 hp.

Kursplan

Rättsvetenskaplig akademisk träning -Marstrandsseminarieserien, 7.5 hp.

Kursplan

Introduktion till forskningsetik och god forskningssed, 3 hp.

Kursplan

Valfria forskarutbildningskurser

Rutin för bedömning av valfria kurser