Göteborgs universitet

Svarsteknik

Svarsteknik är ett läromedel som består av sex filmklipp. Syftet med läromedlet är att hjälpa studenter att lära sig konstruera bra lösningar på tillämpningsuppgifter i juridik. Det handlar med andra ord om grundläggande juridisk metod med särskild inriktning på presentationsfasen.

Det första filmklippet ”Instruktioner” handlar om vad en tillämpningsuppgift är och om hur tillämpningen går till. Här får du veta att det handlar om en artificiell situation där tillämparen förväntas göra bedömningar utifrån den information som uppgiften innehåller. I såväl konkreta som allmänna ordalag får du veta hur detta kan gå till. Du får flera exempel på vanliga misstag i sammanhanget.

Filmklipp 2 Kalles cykelköp och exempel 4 Ragnar Bergs brödrost handlar om exempel på tillämpningsuppgifter. Båda dessa exempel utgör uppföljning av just de konkreta instruktioner som ges i filmklippet ”Instruktioner”. Om du sett filmklippet ”Instruktioner” bör du alltså ha fått god hjälp att klara av att själv konstruera en lösning på exemplen om Kalles cykelköp och Ragnar Bergs brödrost. Om du gör ett eget försök att lösa dessa exempel kan du sedan jämföra med genomgången på de två filmklippen.

Filmklippen 3 Roders konkurs och 5 Marks villaköp är mer fristående. Dessa båda klipp kan du använda för att ge dig i kast med svårigheter som du inte fått höra något om i förväg.

Det sista filmklippet 6 Slutord handlar om vikten av att klara av att konstruera lösningar på tillämpningsuppgifter. Likaså handlar det filmklippet om vikten av att öva på presentationsfasen. Det räcker inte att läsa allt som står i kursböckerna. Den som inte övar på att konstruera lösningar på tillämpningsuppgifter kommer att ha dåliga förutsättningar att klara av en examination som handlar om att konstruera lösningar på tillämpningsuppgifter. Att bara läsa böcker och bara sitta passivt och lyssna på föreläsningar kommer att ge samma effekt som att titta på när någon lär sig åka skridskor, eller lär sig spela piano. Visst ger det förståelse för hur man bör göra, men det ger i princip ingen färdighet i att konstruera lösningar på tillämpningsuppgifter.

Svarsteknik (länk till spellista i GUPlay)