Göteborgs universitet

Skatterätt

Ämnet skatterätt handlar om regler och principer för uttag av skatt och därmed om finansieringen av den offentliga sektorn. Området kännetecknas av en hög förändringstakt och stora utmaningar, inte minst mot bakgrund av den pågående globaliseringen och digitaliseringen av ekonomin. Till detta kommer att skattefrågor regleras på flera olika nivåer, däribland nationellt, inom EU och genom internationella konventioner och avtal.

Forskningen vid Juridiska institutionen bedrivs inom hela det skatterättsliga fältet och innefattar bland annat konstitutionella frågor med koppling till skatterätt, olika aspekter av företagsbeskattning, mervärdesbeskattning, socialavgifter, punktskatter samt skatteavtalsrätt och andra internationella skattefrågor.

Skatterätten i Göteborg omfattar såväl ett inifrån-perspektiv, där skatterättsliga frågor som sådana står i fokus, som ett utifrån-perspektiv, där skatterättsliga regler och principer sätts i relation till andra rättsområden, exempelvis civilrätt, generell EU-rätt och regler om statsstöd. Forskningen som bedrivs i skatterätt har en ämnesmässig och teoretisk bredd som placerar skatterätten i Göteborg i forskningsfronten, såväl nationellt som internationellt.

Forskarna i gruppen är medlemmar och deltar aktivt i flera nätverk och organisationer med skatterättslig inriktning, såsom International Fiscal Association, European Association of Tax Law Professors, Momsinstitutet, Skatterättsliga klubben i Göteborg, Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Danskt-svenskt skatterättsligt nätverk.

För en närmare beskrivning av forskningsverksamhet, publikationer m.m. för var och en av forskarna i gruppen, välj rubriken ”Forskargrupp” nedan och klicka på respektive persons namn.

Forskargrupp

Pernilla Rendahl, Professor

David Kleist, Professor

Robert Påhlsson, Professor emeritus

Bo Svensson, Universitetslektor

Joana Pedroso, Doktorand

Gina Hedin, Doktorand

Hedvig Lärka, Doktorand

Patrik Emblad, Universitetslektor