Göteborgs universitet
Länkstig

Juridiska institutionens nyhetsarkiv

Här samlas löpande de nyheter och pressklipp som rör institutionen och dess medarbetare från 2023 och framåt.

2024

240516 - SVT Idébyrån: Det våras för diktatorn
Är demokratin hotad? Allt fler länder blir mer odemokratiska, samtidigt har vi problem att lösa de stora globala utmaningar som mänskligheten står inför. Frågan är om det våras för diktatorn? Medverkar i studion: Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi, Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap och Anna Wallerman Ghavanini, docent i juridik.

240404 - PC för alla: Deepfake-bedrägerier ett växande problem – är AI slutet för sanningen?
– Det finns teknik som kan göra mycket trovärdiga deepfake-videor. Tekniken kräver inte längre djupgående professionella kunskaper, och inte heller stora ekonomiska resurser även om det så klart är enklare om man är ett teknikproffs med stora resurser, säger Matilda Arvidsson, docent i internationell rätt.

240412 - P4 Göteborg: Visitationszoner kan bli permanenta – staplas på varandra
Det finns risk att vissa visitationszoner blir permanenta. Det menar Andreas Anderberg som är lektor i straffrätt vid Göteborgs universitet. Från och med den 25 april kan polisen upprätta visitationszoner där de kan visitera personer utan att ha en konkret brottsmisstanke. Syftet är att kunna förhindra grova våldsbrott. En visitationszon gäller i två veckor, men det finns risk att de förlängs, berättar Andreas Anderberg.

240405 - Kapitalet podd: Mackmyramotgång & Boeingblues
Claes Martinson deltar i podden och reder ut konsumenträtten vid konkurs

240329 - SvD: ”Missvisande om skenande ISK-skatt”
Skatten på ISK är fortfarande kraftigt rabatterad och bidrar starkt till ökade skillnader i beskattningen av kapital och arbete. Det skriver Patrik Emblad, lektor i skatterätt.

240229 - Disputerad: Grattis Kristina Wejstål!
Idag disputerade Kristina Wejstål med sin avhandling "At the Border – EU Law, Asylum and the Spatialities of Fundamental Rights", en studie som bidrar till en förståelse av de grundläggande rättigheternas rumslighet enligt internationell rätt och EU-rätt, och de villkor under vilka grundläggande rättigheter kan upprätthållas vid EU:s yttre gränser. I processen kastar den nytt ljus över hur dessa gränser kan förstås.

240202 - GU.se: Nytt förslag kan förenkla hållbart vattenbruk
Förslagen i ett nytt delbetänkande från Fiske- och vattenbruksutredningen kan vara ett steg på vägen. Det menar Jonas Kyrönviita från Nationellt centrum för hållbart marint vattenbruk, SWEMARC, som har varit juridisk expert i utredningen. Samtidigt löser förslagen långt ifrån alla problem som vattenbrukare ställs inför.

240125 - DN: Tre rättsexperter: Detta kan rättsprocessen mot Israel leda till
Joachim Åhman pekar på att det kan blir en svår fråga att ta ställning till eftersom Israel nyligen också har varit utsatt för en allvarlig attack.
- Om en stat blir angripen har den rätt att försvara sig, frågan är bara på vilket sätt och i vilken utsträckning man får använda våld. Om domstolen överväger provisoriska åtgärder i Israel-fallet behöver den alltså ta ställning till hur sådana åtgärder skulle förhålla sig till den rätt till våldsanvändning som Israel mycket väl kan ha enligt folkrätten.

240111 - GP: Israel anklagas för folkmord – det händer nu
– Man kan ju tycka att Sydafrika ligger långt bort från Israel, men det Sydafrika lyfter fram i sin ansökan är just de folkrättsliga skyldigheterna att förhindra folkmord, säger Joachim Åhman, professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet.

240103 - Dagens Juridik, Debatt: Öppet brev till Tobias Billström om 7 oktober och rätten till självförsvar inom folkrätten
Sedan Hamas attack den 7 oktober har vi vant oss vid att höra Sveriges regering uttrycka att Israel har “rätt till självförsvar inom folkrätten”. Det är inte en dålig utgångspunkt, men den förpliktigar och dess betydelse förändras också över tid. Det menar 15 forskare inom Folkrätt/Internationell rätt, däribland Gregor Noll och Matilda Arvidsson.