Länkstig

Ekonomie kandidatprogrammet: Kurser och valmöjligheter

Ekonomie kandidatprogrammet startar på hösten, läses på helfart under tre år och motsvarar 180 högskolepoäng. Här kan du läsa om kursupplägg under utbildningens gång och vilka valmöjligheter som finns idag.

Vid eventuella förändringar och framtida utveckling av programmet kan du vara trygg med att den utbildningsplan som du antas till gäller under dina tre studieår hos oss.

Läs Utbildningsplan för programmet

Studerat ekonomi tidigare? 

Vid ekonomie kandidatprogrammet läser du grundkurserna i en annan följd jämfört med de upplägg som används vid de flesta andra lärosäten i Sverige. Om du har läst våra ämnen på grundnivå innan du påbörjar programmet, får du luckor i dina studier om du tillgodoräknar dig dessa kurser. Några av kurserna på termin 1–3 kan inte heller tillgodoräknas då de har lärandemål som är specifika för ekonomie kandidatprogrammet och du kan därför behöva läsa fler högskolepoäng än du kan använda i din ekonomie kandidatexamen. 

För att dina tidigare studier ska tillgodoräknas måste du vara antagen till programmet. Vi har ingen antagning till senare del av program. 

Kontakta gärna vår studievägledning om du planerar att ansöka till programmet och har kurser som du skulle vilja tillgodoräkna dig. Det kan vara mer fördelaktigt för dig att läsa till ekonomie kandidatexamen på Handelshögskolan via fristående kurser. De fristående kurserna har antagning både höst och vår, vilket ger dig betydligt fler kurs- och examinationstillfällen än om du läser programmet som endast ger kurserna en gång per år. Du får en ekonomie kandidatexamen oavsett om du läser fristående kurser eller program – det är två olika vägar till samma examen.
 

Planerar du att läsa dubbelt?

Planerar du att studera ekonomie kandidatprogrammet parallellt med andra studier? Exempelvis vid Chalmers? En ekonomie kandidatexamen öppnar dörrar till många branscher och yrkesroller och kunskaper inom ekonomi i kombination med en jurist- eller civilingenjörsexamen skapar ytterligare möjligheter. 

Om du vill läsa ekonomi parallellt med andra studier rekommenderar vi att du läser till en ekonomie kandidatexamen via fristående kurser. De fristående kurserna har antagning både höst och vår, vilket ger dig betydligt fler kurs- och examinationstillfällen än om du läser programmet som endast ger kurserna en gång per år. Du får en ekonomie kandidatexamen oavsett om du läser fristående kurser eller program – det är två olika vägar till samma examen.
 

Läs mer om hur du når en ekonomie kandidatexamen via fristående kurs