Länkstig

Ekonomie kandidatprogrammet: Kurser och valmöjligheter

Ekonomie kandidatprogrammet startar på hösten, läses på helfart under tre år och motsvarar 180 högskolepoäng. Här kan du läsa om kursupplägg under utbildningens gång och vilka valmöjligheter som finns idag.

Termin 4

Har du valt företagsekonomi som huvudområde läser du två programspecifika fortsättningskurser på din fjärde termin:

•    Industrial and Financial Management (15 hp)
•    Strategy and Marketing in a Global Context (15 hp)

Kurserna leder dig in på nya delämnen inom huvudområdet samt bygger vidare på kunskaper och färdigheter du tillägnat dig under programmets första fas.

Termin 5

Den femte terminen är baserad på valfria och valbara kurser vilket ger dig möjlighet att forma din utbildning efter dina egna intressen. Du kan antingen välja att bredda din utbildning genom att läsa kurser utanför ditt huvudområde eller att specialisera dig vidare inom företagsekonomi. Du kan studera vid ett annat universitet, antingen i Sverige eller vid något av våra partneruniversitet runt om i världen. På Handelshögskolan finns också ett brett utbud av valbara kurser som du kan läsa under din femte termin.

Inför din avslutande termin på programmet är det dags att bestämma dig för vilken inriktning inom företagsekonomi som du vill specialisera dig på. 

Termin 6

Normalt erbjuds dessa inriktningar under den sjätte terminen:

•    Marketing  
•    Accounting  
•    Industrial and Financial Management  
•    Management  
•    Corporate Sustainability 
•    International Business 

Inriktningen innehåller en eller två fördjupningskurser och din sjätte och sista termin på programmet avslutas med att du skriver och försvarar din kandidatuppsats tillsammans med en annan student. 

Examen

När du är klar med dina studier inom programmet har du 180 högskolepoäng bestående av:

- 90 hp i företagsekonomi inklusive en kandidatuppsats om 15 hp
- 30 hp i nationalekonomi
- 15 hp i statistik
- 15 hp i handelsrätt
- 30 hp valbara kurser

Du kan nu ansöka om ditt examensbevis: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Termin 4

Har du valt nationalekonomi som huvudområde läser du fortsättningskurser tillsammans med studenter som valt andra utbildningsvägar inom Handelshögskolan. Kurserna bygger vidare på grunderna i nationalekonomi och du kommer att arbeta med olika sätt att tillämpa nationalekonomisk teori och metod för att möta aktuella samhällsutmaningar. 

Termin 5

Den femte terminen är baserad på valfria och valbara kurser vilket ger dig möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina egna intressen. Du kan antingen välja att bredda din utbildning genom att läsa kurser utanför ditt huvudområde eller att specialisera dig vidare inom nationalekonomi. Du kan studera vid ett annat universitet, antingen i Sverige eller vid något av våra partneruniversitet runt om i världen. På Handelshögskolan finns också ett brett utbud av valbara kurser som du kan läsa under din femte termin.

Termin 6

Under din sista termin läser du en eller två valbara fördjupningskurser i nationalekonomi varpå du avslutar dina studier genom att, tillsammans med en annan student, skriva och försvara din kandidatuppsats.

Examen

När du är klar med dina studier inom programmet har du 180 högskolepoäng bestående av:

- 90 hp i nationalekonomi inklusive en kandidatuppsats om 15 hp
- 30 hp i företagsekonomi
- 15 hp i statistik
- 15 hp i handelsrätt
- 30 hp valbara kurser

Du kan nu ansöka om ditt examensbevis: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi

Finansiell ekonomi kombinerar kunskaper från både företags- och nationalekonomi. Om du har valt finansiell ekonomi som huvudområde kommer du att läsa några kurser från dessa två ämnen och några kurser specifikt inom finansiell ekonomi. 

Termin 4

På din fjärde termin läser du fortsättningskurser i mikroekonomi, ekonometri, finansiell ekonomi tillsammans med en fördjupningskurs i externredovisning och företagsanalys.

Termin 5  

För examen krävs 90 högskolepoäng inom huvudområdet och därför begränsas dina valmöjligheter under femte terminen om du valt finansiell ekonomi. Du kan läsa utomlands vid något av våra partneruniversitet som erbjuder kurser inom finansiell ekonomi eller stanna kvar på Handelshögskolan och läsa fortsättningskurser hos oss. 

Termin 6

Under den sista terminen läser du två fördjupningskurser i finansiell ekonomi och sedan avslutar du dina studier genom att, tillsammans med en annan student, skriva och försvara din kandidatuppsats.

Examen

När du är klar med dina studier inom programmet har du 180 högskolepoäng bestående av:

- 90 hp i finansiell ekonomi inklusive en kandidatuppsats om 15 hp
- 30 hp i företagsekonomi
- 30 hp nationalekonomi
- 15 hp i statistik
- 15 hp i handelsrätt

Du kan nu ansöka om ditt examensbevis: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet finansiell ekonomi.

Vid eventuella förändringar och framtida utveckling av programmet kan du vara trygg med att den utbildningsplan som du antas till gäller under dina tre studieår hos oss.

Läs Utbildningsplan för programmet

Studerat ekonomi tidigare? 

Vid ekonomie kandidatprogrammet läser du grundkurserna i en annan följd jämfört med de upplägg som används vid de flesta andra lärosäten i Sverige. Om du har läst våra ämnen på grundnivå innan du påbörjar programmet, får du luckor i dina studier om du tillgodoräknar dig dessa kurser. Några av kurserna på termin 1–3 kan inte heller tillgodoräknas då de har lärandemål som är specifika för ekonomie kandidatprogrammet och du kan därför behöva läsa fler högskolepoäng än du kan använda i din ekonomie kandidatexamen. 

För att dina tidigare studier ska tillgodoräknas måste du vara antagen till programmet. Vi har ingen antagning till senare del av program. 

Kontakta gärna vår studievägledning om du planerar att ansöka till programmet och har kurser som du skulle vilja tillgodoräkna dig. Det kan vara mer fördelaktigt för dig att läsa till ekonomie kandidatexamen på Handelshögskolan via fristående kurser. De fristående kurserna har antagning både höst och vår, vilket ger dig betydligt fler kurs- och examinationstillfällen än om du läser programmet som endast ger kurserna en gång per år. Du får en ekonomie kandidatexamen oavsett om du läser fristående kurser eller program – det är två olika vägar till samma examen.
 

Planerar du att läsa dubbelt?

Planerar du att studera ekonomie kandidatprogrammet parallellt med andra studier? Exempelvis vid Chalmers? En ekonomie kandidatexamen öppnar dörrar till många branscher och yrkesroller och kunskaper inom ekonomi i kombination med en jurist- eller civilingenjörsexamen skapar ytterligare möjligheter. 

Om du vill läsa ekonomi parallellt med andra studier rekommenderar vi att du läser till en ekonomie kandidatexamen via fristående kurser. De fristående kurserna har antagning både höst och vår, vilket ger dig betydligt fler kurs- och examinationstillfällen än om du läser programmet som endast ger kurserna en gång per år. Du får en ekonomie kandidatexamen oavsett om du läser fristående kurser eller program – det är två olika vägar till samma examen.
 

Läs mer om hur du når en ekonomie kandidatexamen via fristående kurs