Länkstig

Ewa-Lena Bratt

Vicedekan

Sahlgrenska akademin
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Professor/sjuksköterska

Vård vid långvariga tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Ewa-Lena Bratt

Forskningspresentation Ewa-Lena Bratt är professor i omvårdnad och hennes forskningsområde fokuserar på övergångar inom hälso- och sjukvård med fokus på unga med långvariga sjukdomstillstånd. Hon är sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta inom barnsjukvård, framförallt med barn och unga med hjärtfel.

Forskning Ewa-Lena forskargruppsledare för forskargruppen ”Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård”. Hon är en av forskningsledarna i det omfattande nationella forskningsprojektet Stepstones. I projektet Stepstones har ett personcentrerat övergångsprogram utvecklats och utvärderats. Parallellt har en en processutvärdering och en hälsoekonomisk utvärdering genomförts. Stepstones-programmet implementeras nu vid olika sjukhus i Sverige. I Stepstones forskningsprogram ingår följande projekt:

  1. Stepstones-medfödda hjärtfel
  2. Stepstones-diabetes
  3. Stepstones - implement
  4. Stepstones - långtidsuppföljning
  5. Digi-Stepstones

Ewa-Lena leder också det internationella samarbetsprojektet Adole7C (AdolesCents reCeiving Continuous Care for Childhood-onset Chronic Conditions), projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, KU Leuven i Belgien och Kapstaden i Sydafrika.

Forskningsgrupp Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård. https://www.gu.se/forskning/vard-vid-overgangar-inom-halso-och-sjukvard

Internationalisering

Ewa-Lena är vice dekan för internationalisering och samverkan vid Sahlgrenska akademin.

Ewa-Lena är studierektor för forskarskolan SHIFT-care samt ledamot i FUS (forskarutbildningsutskottet), FUK (forskarutbildningskommitten vid Sahlgrenska akademin) samt FOS (forskningutskottet)

För mer information om SHIFT-care: https://www.gu.se/vardvetenskap-halsa/var-forskarutbildning/shift-care

Undervisning Ewa-Lena undervisar och examinerar på grund, avancerad och forskarnivå. Ewa-Lena är också involverad i att utveckla former för att integrera inresande internationella sjuksköterskestudenter i kursen komplexa vårdsituationer.

Klinisk verksamhet Ewa-Lena har sedan 1998 arbetat med barn och ungdomar med medfödda hjärtfel. Hennes tjänst som professor är förenad med befattning som specialistsjuksköterska (20%) vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset. I december 2021 blev hon utnämnd till universitetsjukhusöversjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Presentation:

https://play.gu.se/media/0_93e10onr