Länkstig

Ewa-Lena Bratt

Professor/sjuksköterska

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Ewa-Lena Bratt

Forskningspresentation Ewa-Lena Bratt är professor i omvårdnad och hennes forskningsområde övergångar inom hälso- och sjukvård. Hon är sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta inom barnsjukvård, framförallt med barn och unga med hjärtfel.

Forskning Ewa-Lena forskargruppsledare för forskargruppen ”Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård”. Hon är en av forskningsledarna i det omfattande nationella forskningsprojektet Stepstones. I projektet Stepstones har ett personcentrerat övergångsprogram utvecklats och utvärderats avseende den unga personens delaktighet, självbestämmande och egenvårdsförmåga. Parallellt sker en processutvärdering och en hälsoekonomisk utvärdering. Stepstones-programmet implementeras nu vid olika sjukhus i Sverige.

Ewa-Lena leder också det internationella samarbetsprojektet Adole7C (AdolesCents reCeiving Continuous Care for Childhood-onset Chronic Conditions), projektet är ett samarbete mellan Göteborg, KU Leuven i Belgien och Kapstaden i Sydafrika.

Forskningsgrupp Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård. https://www.gu.se/forskning/vard-vid-overgangar-inom-halso-och-sjukvard

Undervisning Ewa-Lena undervisar och examinerar på grund, avancerad och forskarnivå. Hon är kursansvarig för kurserna "Medfödda hjärtfel hos barn och unga" 7.5 hp, "Avancerad omvårdnad av barn och unga med hjärtfel" 7.5 hp samt kursen "Vård vid överföring från barn- till vuxensjukvård" 7,5 hp (avancerad nivå). Vidare är hon examinator för kursen "Komplexa vårdsituationer" 7.5 hp i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet och i forskarutbildningskursen "Kvalitativa metoder II" där hon också undervisar. Hon har också delat kursansvar i den obligatoriska forskarutbildningskursen "Introduktion till forskningsteori och kvantitativ och kvalitativ design" 5hp. Ewa-Lena är också involverad i att utveckla former för att integrera inresande internationella sjuksköterskestudenter i kursen komplexa vårdsituationer.

Klinisk verksamhet Ewa-Lena har sedan 1998 arbetat med barn och ungdomar med medfödda hjärtfel. Hennes tjänst som professor är förenad med befattning som specialistsjuksköterska (20%) vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset. I december 2021 blev hon utnämnd till universitetsjukhusöversjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhet.

Ewa-Lena är sedan våren 2022 biträdande sektionschef för sektionen långvariga tillstånd vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Nyckelord Barn, föräldraskap, hälsostatus, komplexa interventioner, livskvalitet, långvariga tillstånd, medfödda hjärtfel, prenatal diagnos, processutvärdering, screening, transition, transfer, ungdomar, unga vuxna

Presentation:

https://play.gu.se/media/0_93e10onr