Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Agence Olloweb
Länkstig

SHIFT CARE: Antagna doktorander

Här är en presentation av de doktorander och projekt som ingår i SHIFT CARE

Göteborgs universitet

Veronica Almstedt

veronica.almstedt@gu.se

Utveckling och utvärdering av en personcentrerad omvårdnadsmodell för personer med svårläkta sår inom kommunal hälso- och sjukvård
Huvudhandledare: Inger Jansson, Göteborgs universitet

Bihandledare: Ulrika Källman, Göteborgs universitet

Malin Bengtsson

malin.bengtsson@gu.se

Samtal med patient om livet i samband med svår sjukdom och/eller palliativ vård
Huvudhandledare: Joakim Öhlen, Göteborgs universitet

Bihandledare: Ramona Schenell, Göteborgs stad och Göteborgs universitet, Stina Nyblom, Göteborgs universitet

Sara Bergström

sara.bergstrom@gu.se
Personcentrerad sammanhållen vård för äldre personer efter fallolycka

Huvudhandledare: Kristina Rosengren, Göteborgs universitet
Bihandledare:  Hanna Falk, Göteborgs universitet, Ramona Schenell, Göteborgs stad och Göteborgs universitet, Catarina Wallengren, Göteborgs universitet

Julia Bäck

julia.back@gu.se 

Utveckling och utvärdering av en personcentrerad nära äldrevårdsavdelning med och för äldre personer i samverkan med den kommunala och regionala primärvården
Huvudhandledare: Zahra Ebrahimi, Göteborgs universitet

Bihandledare: Inger Jansson, Göteborgs universitet, Annelie J Sundler, Högskolan i Borås, Stina Isaksson, Forskningschef, Södra Älvsborgs sjukhus

Kristoffer Gustavsson

kristoffer.gustavsson@gu.se

Care for healthcare – Explorations of work-related health in the shift towards person-centred integrated care
Huvudhandledare: Qarin Lood, Göteborgs universitet
Bihandledare: Andreas Fors, Göteborgs universitet, Gunnel Hensing, Göteborgs universitet
Angela Bångsbo, Högskolan i Borås

Emma Vasell

emma.vasell@gu.se

Akutsjukvård i hemmet för äldre personer​ – upplevelser och effekter på vård och hälsa
Huvudhandledare: Kerstin Ulin, Göteborgs universitet

Bihandledare: Linda Åhlström, Göteborgs universitet, Katarina Wilhelmson, Göteborgs universitet, Per-Olof Hansson Göteborgs universitet

Jenny Wising

jenny.wising@gu.se

Identifiering av nyckelkomponenter i ledarskapsutbildningarför att stödja omställningen till Nära Vård
Huvudhandledare: Emmelie Barenfeld, Göteborgs universitet
Bihandledare: Eric Carlström, Göteborgs universitet, 
Ewa Carlsson Lalloo, Högskolan i Borås Charlotte Klinga, Karolinska Institutet

Högskolan i Borås

Karin Bergman

karin.bergman@hb.se

Sjuksköterskors bedömningar av patienter i första linjens vård
Huvudhandledare: Lena Hedén, Högskolan i Borås
Bihandledare: Annelie J Sundler, Högskolan i Borås, Jenny Hallgren, Högskolan i Skövde. 

Natalie Bergman

natalie.bergman@hb.se

Strengthening transition to primary and home care - increased prehospital knowledge of mental illness in comprehensive care

Huvudhandledare: Magnus Andersson Hagiwara, Högskolan i Borås
Bihandledare: Gabriella Norberg-Boysen, Högskolan i Borås, Aleksandra Jarling, Högskolan i Borås, Beatrice Alenljung, Högskolan i Skövde

Johan Florén

johan.floren@hb.se

Nära och lika vård samt professionellt stöd till barn och unga som lever med ventilatorbehandling hemma

Huvudhandledare: Berit Lindahl, Högskolan i Borås
Bihandledare: Sepideh Olausson, Göteborgs universitet, Åsa Israelsson-Skogsberg, Högskolan i Borås, Agneta Markström, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Magnus Ekström, Skånes universitetssjukhus Lund, Andreas Palm, Gävleborgs Sjukhus Gävle och Akademiska Sjukhuset Uppsala

Sofia Östensson

sofia.ostensson@hb.se

Patient- sjuksköterskekonsultation med äldre personer i primärvården

Huvudhandledare Annelie Sundler, Högskolan i Borås
Bihandledare Laura Darcy, Högskolan i Borås,  Lotta Saarnio, Högskolan i Borås

Högskolan i Skövde

Elisabeth Berglund Kristiansson

elisabeth.berglund.kristiansson@his.se

Digital Support to Increase Meaningfulness and Social Activities for Older Persons within the Context of Municipality Health Care?

Huvudhandledare: Anna Dahl Aslan, Högskolan i Skövde
Bihandledare: Elisabeth Dahlborg, Högskolan Väst, Pernilla Bjerkeli, Högskolan Väst, Sophie Mårtensson, Högskolan i Skövde

Sofie Blixt

sofie.blixt@his.se

DigiSTRENGTH - Digital Support to lncrease Meaningfulness and Social Activities for Homiebound Older Persons
Huvudhandledare: Mia Berglund, Högskolan i Skövde
Bihandledare: Catharina Gillsjö, Högskolan i Skövde, Cecilia Åberg, Högskolan i Skövde, Åsa Rejnö, Högskolan Väst

Sanela Huskic Beslic

sanela.huskic.beslic@his.se

Monitoring patients with heart failure with digital bedside sensors in municipal home health care. An intervention study
Huvudhandledare: Jenny Hallgren, Högskolan i Skövde
Bihandledare: Catharina Gillsjö, Högskolan i Skövde, Mikaela Ridelberg, Högskolan i Skövde, Annelie Sundler, Högskolan i Borås

Högskolan Väst

Kristofer Björk

kristofer.bjork@hv.se
Development and usability evaluations of integrated eHealth services to support prevention, self-management and care of elderly people at risk of developing diabetic foot ulcers in a cross-border municipal and primary care setting – DEEPCARE

Huvudhandledare är Henrik Eriksson
Bihandledare: 
Susanne Andersson, Högskolan Väst, Ulla Hellstrand Tang, Göteborgs Universitet, Isabella Scandurra, Örebro Universitet

Mittuniversitetet

Petra Agnholm Sergel
petra.agnholmsergel@miun.se
Betydelsen av kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet för den äldre personen med vård och omsorgsbehov. Äldre och närståendes upplevelse av Nära vård i glesbygd
Huvudhandledare: Malin Holmström Rising
Bihandledare: Helén Rönning