Göteborgs universitet

SHIFT CARE: Kurser

Här är en förteckning över de kurser som kan sökas inom SHIFT CARE

Obligatoriska kurser inom forskarskolan SHIFT CARE

Nära vård från teori till praktik, 7,5 hp – ges hösten 2023 och hösten 2025 på Göteborgs universitet. Kursansvarig Andreas Fors

Nära vård – lärande och didaktik, 5hp – ges våren 2025 på Högskolan i Borås.

 

Kurser på andra lärosäten:

Forskarskolan Nära vård Örebro

https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/forskarskolan-nara-vard/kurser/

 

Forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen

https://liu.se/forskning/forskarskolan-nara-vard