Länkstig

Karin Mossberg

Administrativ samordnare

Administrativa
enheten
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1324
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Karin Mossberg

Ledningsstöd Jag är administrativt stöd för vår prefekt, vårt institutionsråd (IR) och ledningsgrupp.

Utbildning Administrativ samordning forskarutbildning och forskarutbildningsutskott (FUS).

Information/webb Webbredaktör Redaktör för nyhetsbrevet Ansvarig för funktionsmejlen