Länkstig

Karin Mossberg

Administrativ samordnare

Administrativa enheten
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1324
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Karin Mossberg

Information/webb: redaktör Medarbetarportalen och nyhetsbrev. Redaktör webb forskarskolan SHIFT CARE. Ansvarig för funktionsmejlen

Utbildning på forskarnivå: administrativ samordning forskarutbildning, forskarutbildningsutskott (FUS) och forskarskolan SHIFT CARE.

Ledningsstöd: administrativt stöd prefekt, handläggning styr- och verksamhetsdokument.