Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Disputerade inom CUL

Sedan starten 2005 har fler än 90 doktorander disputerat vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Här nedan presenteras doktoranderna under respektive år som de disputerade.

2021-05-19 Alexina Thorén Williams
"Look Around, What Can You Discover? The Science Center - a Critical Space for Science Student Teachers' Development"
 

2021-04-16  Anna Norrstrom
Samtal under lärarlagsmöten. Diskursorienteringar i den professionella praktiken.


2021-04-09 Monica Frick Alexandersson
Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar.
 

2021-03-26  Ann-Charlotte Wank
Meningsskapande samtal- en studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat förskolans praktik.
 

2021-02-05  Joakim Andersson
Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning.