Göteborgs universitet

Disputerade inom CUL

Sedan starten 2005 har fler än 90 doktorander disputerat vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Här nedan presenteras doktoranderna under respektive år som de disputerade.

2022-01-28 Marie Grice
Epistemic Beliefs and Conceptions of Competence in Education for Sustainable Development


2022-02-04 Charlotte Arkenback
Workplace Learning in Interactive Service Work:  Coming to Practise Differently in the Connected Service Encounter


2022-03-25 Karin Ekman
Making sense of sensing: Learning through maker-based civic engagement


2022-05-27 Ola Nordqvist
A landscape of values – a study of non-epistemic values in Swedish upper secondary science education

2022-09-09 Ola Henricsson
”Som att hålla tiden i sin hand” - Didaktiskt perspektiv på muntligt berättande

 

2021-05-19 Alexina Thorén Williams
"Look Around, What Can You Discover? The Science Center - a Critical Space for Science Student Teachers' Development"
 

2021-04-16  Anna Norrstrom
Samtal under lärarlagsmöten. Diskursorienteringar i den professionella praktiken.


2021-04-09 Monica Frick Alexandersson
Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar.
 

2021-03-26  Ann-Charlotte Wank
Meningsskapande samtal- en studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat förskolans praktik.
 

2021-02-05  Joakim Andersson
Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning.