Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Disputerade inom CUL

Sedan starten 2005 har fler än 80 doktorander disputerat vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Här nedan presenteras doktoranderna under respektive år som de disputerade.

2021-03-26  Ann-Charlotte Wank

Meningsskapande samtal- en studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat förskolans praktik